Se hela Sofia – uppifrån och ner

Stationen mitt i Stigbergsparken kommer att bli den enda i sitt slag i Stockholm. 100 meter under parken kommer tågen att rulla och vägen dit går endast via åtta stora, snabba hissar.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Södermalm  2019-11-11

– Jag får ofta frågor om just station Sofia och hur den kommer att fungera. Därför har vi tagit fram den här illustrationen som visar hela stationen i genomskärning, från det nya huset i parken hela vägen ner till plattformen, säger Andreas Burghauser, projektchef för tunnelbanan på Södermalm.

Andreas Burghauser, projektchef. Foto: Region Stockholm

I mitten av illustrationen syns det stora schakt där både hissar och trappor kommer att rymmas. Men trapporna är det få som kommer att använda när stationen väl är klar.

De åtta hissarna är både vanliga vardagshissar och utrymningshissar i en nödsituation. Det finns då även möjlighet att ta trapporna. Men 100 meter är ungefär lika långt ner som Skatteskrapan är hög, så hissarna är första alternativet även i ett sådant läge, säger Andreas Burghauser.

Se hela illustrationen

Vill du veta mer om station Sofia eller om de djupa stationer som vi ska bygga? Här hittar du mer om stationen och här finns mer om djupa stationer.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00