Frågor och svar Älvsjö

Den nya linjen får stationer i Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Stationerna i Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg och Älvsjö planeras för smidiga byten mellan den nya tunnelbanelinjen och befintliga stationer för tunnelbana och pendeltåg.

Det är ännu inte bestämt vilken färg den nya linjen kommer få.

Möjligheter att lämna synpunkter kommer ges vid flera tillfällen under planeringsprocessen. Under slutet av 2020 genomfördes ett första samråd och i juni 2021 genomfördes det andra samrådet. Nästa samrådstillfälle planeras under våren 2022. Under samråden kan du ta del av planerna och lämna dina synpunkter till oss. Har du ytterligare frågor och synpunkter är du alltid välkommen att kontakta SL Kundtjänst på 08-600 10 00.

Planeringen av den nya linjen startade 2020. Vi befinner oss fortfarande i ett inledande skede och räknar idag med att kunna börja bygga 2025. Vi uppskattar att byggtiden kommer bli cirka 9 år från att vi börjar bygga.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00