Arbeten i sommar

Avisering  Östra Södermalm  2022-06-27

Stigbergsparken

Arbeten i parken pågår hela sommaren.

I parken arbetar vi med stödkonstruktionen till hisschaktet. Borrning och gjutning av pålarna till konstruktionen beräknas pågå till mitten av september. Parallellt kommer tätningsåtgärder, så kallad injektering, att utföras för att undvika grundvattennivåsänkningar utanför stödkonstruktionen. Arbetsmomentet innebär att borrhål borras utanför stödkonstruktionen ned i berget, varefter en cementblandning trycks ut och fördelar sig i bergets naturliga sprickor. Även det arbetsmomentet beräknas pågå till mitten av september.

När gjutning av pålarna och tätningen är gjord startar spontarbeten och schaktning av jord, som pågår preliminärt in i oktober. Spontning innebär att långa stålprofiler borras ned i marken och skapar en tät vägg runt schaktet.

I början av 2023 startar så kallad raiseborrning som pågår parallellt med färdigställandet av stödkonstruktionen. Stödkonstruktionen som helhet beräknas vara färdig till sommaren 2023.

Tunnlarna

Sprängningar för tunnlar norr- och söderut pågår hela sommaren, utom vecka 29.

Plattformsrummet beräknas vara färdigutsprängt efter sommaren. I oktober påbörjas arbetet med dräner i tunneln. Dräner sätts upp för att säkra tunneln från vatten och frost.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00