Arbeten i sommar

Avisering  Blasieholmen  2022-06-27

På Blasieholmen sker produktion som vanligt hela sommaren.

Sedan ett par veckor tillbaka förekommer nattarbeten. Arbetet innefattar bland annat injektering och bultsättning i förborrade hål och klassas som tysta arbeten. Ovan jord kan arbetet märkas av genom att personal och fordon rör sig på arbetsområdet.

Arbeten pågår vardagar kl. 07-22, samt lördagar kl. 07-19. Tysta arbeten sker nattetid kl. 22-07.

I närheten av arbetsområdet för utbyggnaden på Blasieholmen arbetar Stockholm Vatten och Avlopp (SVOA) med förnyelse av vatten- och avloppsledningar. Arbetet kan medföra begränsad framkomlighet för bilister i området. Arbetet utförs av JVAB och kommer preliminärt att pågå till början av 2023. Läs mer om om arbetet här.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar