Bergarbeten återupptas i augusti

Avisering  Hammarby Sjöstad  2022-05-24

Entreprenören Subterra har sprängt klart arbetstunneln och hann även påbörja utsprängning av delar av spår- och servicetunnlarna. Den 16 maj tog entreprenören Itinera S.p.A över arbetsområdet och förbereder nu för fortsatt tunneldrivning med start i augusti. Bergarbetena gör således ett uppehåll över sommaren. Underhållsarbeten i tunnlarna och på arbetsområdet vid Hammarby Fabriksväg sker löpande under sommaren, men medför inget buller för omgivningen.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00