Bergarbeten vid Dalvägen

Avisering  Dalvägen - Hagalund  2021-12-17

Under kommande veckor kommer vi att ta bort berg och skapa en mynning för arbetstunneln vid Dalvägen. Vi kommer att borra och spränga i berget och tidvis kommer arbetena att orsaka buller.

Området säkras vid sprängning

När vi spränger ovan jord måste området runtomkring säkras. Bland annat täcks platsen med mattor och splitterskydd. Trots det måste alla hålla sig på ett säkert avstånd. Området runt arbetsområdet spärras av och vakter ser till att trafiken på Dalvägen stoppas under sprängningen. Först när sprängledaren fått okej från alla vakter kan sprängningen utföras.

Före och efter varje sprängning varnas närområdet med ljudsignaler.
Före varje sprängning: Korta ljudsignaler – – – –
Efter varje sprängning: En lång signal  ____

Arbetstider

Arbeten utförs helgfria vardagar klockan 07.00-19.00.
Sprängningar kan förekomma vardagar mellan klockan 08 – 16.00.

Få sprängvarning i telefonen  

Sprängningarna ovan jord varar i cirka en sekund. Du som vill kan få ett sms cirka 30 minuter innan varje sprängning. Du anmäler dig till sms här.

 

 

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar