Incident vid Dalvägen

Avisering  Dalvägen - Hagalund  2022-06-02

Klockan 12:30 idag gjordes en sprängning ovan jord, vid tunnelmynningen vid Dalvägen. Sprängningen orsakade att sten flög upp i luften. Stenarna hamnade innanför det avspärrade området och orsakade inga personskador eller materiella skador. Vi utreder just nu orsaken till incidenten.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00