Infiltrationstest i Arenastaden

Avisering  Dalvägen - Hagalund  2022-03-30

Under vecka 14 kommer nya tunnelbanan göra ett infiltrationstext i ett grundvattenrör vid Råsta strandväg,  nära Solna station. Testet beräknas pågå i en vecka.

Så går det till
En slag dras från en brandpost till röret och varje dag är vi på plats och mäter grundvattennivån i omkringliggande rör.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar