Snart börjar vi med bergarbeten i Hagastaden

Avisering  Hagastaden  2022-01-19

I slutet av januari startar arbetet med att spränga ut spårtunnlarna och plattformsutrymmet under jord för station Hagastaden. Arbetena startar från arbetstunneln, cirka 20 meter under markytan för att sedan spränga ut berg i både nord- och sydlig riktning.

Fasta sprängtider
Du som bor eller jobbar i närheten kan märka av oss när vi borrar och spränger.

Sprängningar kan ske måndag – lördag kl 07:05, 09:00, 10:50, 14:00, 18:00 och 21:50. Vilka dagar och hur ofta vi spränger kan variera från dag till dag.

Anmäl dig till vår sms-tjänst om du vill ha ett meddelande 30 minuter innan vi spränger.

Läs mer om hur du kan påverkas när vi bygger i ditt område.

 

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar