Sprängningar ovan jord Jarlaberg

Avisering  Centrala Nacka  2022-03-24

I vecka 13 börjar vi spränga på tunnelbanans arbetsområde i Jarlaberg (se gulmarkerat område i kartan nedanför). När arbetsområdet görs i ordning behöver marken jämnas ut och det görs bland annat genom att borra och spränga bort berg inne på området.Karta Jarlaberg

Eftersom sprängningarna görs ovan jord vidtas ett antal säkerhetsåtgärder och vi spärrar av runt arbetsområdet så att ingen ska kunna komma i närheten av sprängningarna.

Korta trafikstopp

När vi spränger så stoppas trafiken på närliggande vägar av flaggvakter. Stoppen är korta och varar i några minuter. Beroende på var vi spränger inne på området så påverkas Skönviksvägen och/eller Jarlabergsvägen. Stoppen gäller även gång- och cykelvägar runt arbetsområdet.

Fasta sprängtider

När trafiken påverkas av sprängningarna har vi fasta sprängtider.

Sprängningar kan ske på vardagar klockan 10.00, 12.00 och 14.00.

Vilka dagar det sprängs och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider.

Varning för sprängning

I samband med varje sprängning hörs varningssignaler.
Före sprängning: Flera korta signaler – – – – – –
Efter sprängning: En lång signal ________

Sprängsignalerna är varningssignaler som innebär att man ska hålla sig undan och inte ta sig fram för att titta på sprängningarna.

Sprängvarning på sms

Om du vill veta när vi spränger kan du anmäla dig till vår sprängvarningstjänst på sms. Då får du ett sms 30 minuter före varje sprängning.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar