Barkarby

Blå linje förlängs från Akalla till Barkarby.

Det här bygger vi

I nordvästra Stockholm förlängs Blå linje från Akalla till Barkarby. En sträcka på fyra kilometer med två nya stationer, Barkarby och Barkarbystaden. Tunnelbanestationen Barkarby byggs i Barkarby pendeltågsstations norra plattformsände, vid Veddestabron.

Barkarby blir en viktig knutpunkt för alla kollektivtrafikresenärer, med tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg och buss i direkt anslutning.

Järfälla kommun kommer att bygga 14 000 bostäder och tusentals arbetsplatser fram till 2035. Runt den nya stationen i Barkarbystaden växer en helt ny stadsdel fram på det tidigare flygfältet. På andra sidan E18 vid Barkarby pendeltågsstation omvandlas gamla Veddesta centrum och Veddesta industriområde till stadsmiljö.

Utbyggnaden av tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby sker under jord och gör det möjligt att också förlänga tunnelbanan ytterligare i framtiden. Trafikstart år 2026.

Karta över sträckan Akalla-Barkarby med stationerna markerade.

Blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarby – en viktig knutpunkt för framtidens kollektivtrafikresenärer. Runt den nya stationen i Barkarbystaden växer en helt ny stadsdel fram. Klicka på kartan för att se den i ett större format.

Så långt har vi kommit

Framdriftskarta till och med vecka 21/2022 är uppdaterad 5 maj 2022. Den visar var vi sprängt ut berg och var vi planerar att arbeta. Station Barkarby och Barkarbystaden är utsprängda. Spårtunnlarna mellan Barkarbystaden och Akalla är också helt utsprängda. Vi arbetar nu med spårtunnel och servicetunnel mellan Veddesta och Barkarbystaden samt spårtunnlar i Akalla. Våra bergarbeten har nått fram till:

  • …Barkarbystadens bebyggelse från gamla flygfältet. Tunnelarbete pågår nära korsningen Karlslundsvägen/Gripengatan.
  • …Akallas bebyggelse. Tunnelarbete pågår nu längs Sibeliusgången.

Tunnelarbetet från Veddesta har passerat E18 och pågår vid rondellen Enköpingsvägen/Mustanggatan och ska gå mot Barkarbystaden.

Klicka på bilden för att se kartan i ett större format.

Nyheter

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00