Akalla

Våra arbeten vid Akalla och gamla landningsbanan.

Spårtunnlar

De två spårtunnlarna mellan Landningsbanans arbetstunnel och Robothöjdens arbetstunnel sprängdes klart i mitten på april (2022).

Vi har sprängt fram spårtunnlar från Landningsbanan mot Akalla station. Spårtunnlarna går under Akallas bebyggelse.

I området vid Akalla station kommer arbeten att pågå året ut: Vi arbetar med de befintliga tunnlarna, genom att bland annat borra och spränga för att anpassa dem till nya tunnelbanan. Vi borrar och spränger också ut ny tunnel på vissa platser.

Arbetet vid Akalla station sker under jord, men inte inne i stationen.

Arbeten ovan jord vid Akalla bussterminal

Under hösten 2022 planerar vi att börja arbeta ovan jord vid Akalla bussterminal. Vi kommer då att bygga om ett ventilationsschakt utanför den norra tunnelbaneuppgången vid bussterminalen. Arbetet innebär olika moment som kommer att beröra närområdet. Mer information kommer att skickas ut innan arbetet startar. Boende och verksamheter kommer också att bjudas in till informationsmöte om detta.

Barkarby gamla flygfält

På östra delen av Barkarby gamla flygfält bygger vi ett schakt för ventilation. När det är klart kommer det också att fungera som fågeltorn.

Arbetet utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Karta över Barkarby gamla flygfält och Akalla med arbetstunnel landningsbanan och övriga tunnlar som ska byggas inlagda.
På Barkarby gamla flygfält finns vår arbetstunnel Landningsbanan. Via den kan vi bygga tunnlar både västerut mot Barkarbystaden och österut mot Akalla. Klicka på kartan för att se den i större format.

Arbetstider

Våra arbetsmoment anpassas till de bullervillkor som gäller.

Borrning, sprängning och andra bullrande arbeten under jord kan ske helgfria vardagar kl. 07.00–22.00.

Akalla station

Vid Akalla station, under jord, beräknas bergarbeten pågå i befintliga tunnlar året ut (2022). I arbetet ingår både borrning och sprängning. Både sprängning och borrning kan ske helgfria vardagar kl. 07.00–22.00.

Barkarby gamla flygfält

Ovan jord på Barkarby gamla flygfält kan bullrande arbeten ske helgfria vardagar kl. 07.00–19.00.

Påverkan på området

Akalla

Borrning och skrotning (att knacka loss) av berg under jord skapar stomljud för fastigheter i närområdet. Sprängning i berg kan uppfattas också på långt avstånd.

Våra arbeten under jord vid Akalla station hörs och kan kännas för dig som vistas, bor, arbetar i närområdet.

Du som åker tunnelbana till och från Akalla station kan också höra och känna vibrationer när vi spränger under jord i området. 2021 byggdes betongväggar vid spårändarna så att tunnelarbeten kan utföras vid stationen. SL-trafiken med tunnelbana och buss, trafikerar idag som vanligt. Anmäl dig gärna till sms-tjänsten så får du ett sms 30 minuter innan sprängning.

Barkarby gamla flygfält

Arbete ovan jord med schakt kan höras och märkas i närområdet på gamla flygfältet.

Alla bergtransporter från tunnlarna under Akalla sker från Landningsbanans arbetstunnel. De körs till en krossanläggning intill Barkarby gamla flygfält. Inga transporter sker inom Akalla bostadsområde.

Läs mer om hur tunnelarbetet påverkar närområdet här och i informationsmaterialet här nedanför. I den här filmen kan du se hur det går till att bygga tunnlar.

Andra byggprojekt i området

Det pågår andra byggprojekt i området. Läs mer på Trafikverkets webbplats om byggen i Västerort. Trafikverkets kontaktcenter nås på telefon 0771-921 921

Informationsmaterial

Nu bygger vi tunnlar under Akalla 20211001

Digital presentation om arbetet genom Akalla oktober 2021 (För text på svenska, klicka på ”cc” längst ned till höger)

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00