Skip to main content

Barkarbystaden

Station Barkarbystaden planeras på det gamla flygfältet mitt i det som blir en framväxande stad.


Stationen får två uppgångar, en i öster och en i väster, båda med biljetthall i marknivå. Uppgång väst ligger i en fristående byggnad på ett torg som ska byggas. Uppgång öst integreras i en större byggnad i ett av de kommande kvarteren. Från biljetthallen nås bland annat busshållplatser vid Barkarbyvägen.
Från vardera biljetthall leder rulltrappor och snedbanehiss till ett mellanplan. Därirån leder rulltrappor, hiss och trappa ned till plattformen.

Den västra uppgången till station Barkarbystaden. Visionsbild: Region Stockholm/White Arkitekter

Visionsbild över Barkarbystaden, östra uppgången, biljetthall, entré

Den östra uppgången till station Barkarbystaden. Visionsbild: Region Stockholm/White Arkitekter

 

Konsten på station Barkarbystaden

Utformning av plattformen på station Barkarbystaden

Rörliga bilder ingår Helena Byströms konstnärliga utformning. Konstnären Helena Byström som arbetar med videokonst för Barkarbystadens station gör det med inriktning flyg, luft och moln. Platsen har en lång historia som F8 Kungliga Svea Flygflottilj. Rörliga bilder projiceras på plattformsrummets väggar. Filmsekvenserna visar moln filmade av försvarets väderflygningar. Ljuset i stationen varierar därför över tid och mellan plattformsändarna beroende på den årstid och tid på dygnet som sekvensen filmats.

Bilderna visar utformningsförslag som kan komma att justeras.
Illustrationer: Region Stockholm/White Arkitekter