Skip to main content

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför för utbyggnaden av Hödalsdepån och anslutningen till Gröna linjens Farstagren. Klicka på kartan eller läs i boxarna nedanför. 

Sprängarbeten vid Örbyleden

Sprängningar kan förekomma vardagar klockan 07:00 och 19:00.

Klicka här för att läsa mer


Sprängarbeten vid Högdalsdepån

Sprängningar kan förekomma vardagar mellan klockan 07:00 och 16:00.  

Klicka här för att läsa mer


Digitalt informationsmöte om nya tunnelbanans arbeten i Högdalens Industriområde

Den 20 april 2021 genomförde vi ett digitalt möte om utbyggd depå i Högdalen och våra arbeten i Högdalens Industriområde. 

Klicka här för att se mötet i efterhand

Klicka här för att läsa inkomna frågor och svar (PDF)

Byggstartsinfo Högdalens Industriområde (PDF)


Digitalt informationsmöte om nya tunnelbanans arbeten vid Örbyleden/Hauptvägen

Den 15 december 2020 genomförde vi ett digitalt möte om våra arbeten med utbyggd depå i Högdalen och den arbetstunnel som behövs vid Örbyleden/Hauptvägen. 

Klicka här för att se mötet i efterhand

Klicka här för att läsa inkomna frågor och svar (PDF)

Byggstartsinfo Örbyleden/Hauptvägen (PDF)


Tyck till om utbyggnaden

Är du en av dem som bor, jobbar eller rör dig nära våra arbetsområden för utbyggnaden av depån i Högdalen? Vi vill gärna veta hur du uppfattar våra arbeten.

Klicka här för att komma till undersökningen


Om du har fått sms och inte vill ta emot fler kan du avregistrera dig här.
​(Extern tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.) 

 
Hökarängen, Örbyleden/Hauptvägen, bygge av arbetstunnel

Vid Örbyleden ska vi bygga den arbetstunnel behövs för bygget av det underjordiska anslutningsspår och uppställningshall som planeras inom ramen för utbyggd depå i Högdalen. Bygget av arbetstunneln beräknas pågå till och med sommaren 2022. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen beräknas ta cirka 5 år.

Arbetstider
Vårt arbete styrs av riktvärden för olika typer av buller. Generellt betyder det att vi främst kan bedriva våra bullrande arbeten utomhus helgfri vardag kl. 07-19 och arbeten under jord helgfri vardag kl. 07-22. Helger och övriga tider på dygnet har vi andra riktvärden som innebär att vi kan arbeta, men arbetet får inte låta lika mycket. Därför utför vi även vissa arbeten lördagar kl. 07-14. 

Sprängtider
Sprängningar kan ske vardagar kl 07-19, ungefär fyra gånger i veckan. Alla sprängningar aviseras med en serie korta signaler. Efter sprängningen kommer en längre signal.  


Påverkan på trafiken
De gång- och cykelvägar som går igenom området kommer att behöva stängas av under hela arbetet med utbyggnaden av depån. En ny gång- och cykelväg i väst-sydlig riktningöppnade sommaren 2021. Gående och cyklister i väst-östlig riktning hänvisas till gång- och cykelvägen på andra sidan Örbyleden.

Bygget av arbetstunneln utförs av YIT på uppdrag av Region Stockholm.

Klicka här för att läsa mer

PDF icon Byggstartsinfo Örbyleden/Hauptvägen (PDF)

Högdalen, Örbyleden, breddning av övergångsställe

Övergångsställe breddas och anpassas för cykeltrafik.

Dagar och tider
Ordinarie arbete utförs måndag-fredag klockan 07:00-19:00 och och beräknas pågå till och med vecka 47.


Påverkan på trafiken
Begränsad framkomlighet nattetid vardagar vecka 41-42.

Arbetet utförs av REAB på uppdrag av Region Stockholm.

Högdalen, Högdalsdepån, utbyggnad av depån

Sju nya byggnader uppförs på depåområdet i Högdalen. Schakt-, spont- och sprängarbeten förekommer.

Dagar och tider
Arbetena utförs måndag-fredag klockan 06:30-19:00, vissa avvikande arbetstider kan förekomma. Sprängningar kan förekomma måndag-fredag klockan 07:00-16:00.

Påverkan på trafiken
Ingen trafikpåverkan.

Arbetet utförs av NCC på uppdrag av Region Stockholm.

Högdalen, sydsydväst om Högdalsdepån, förberedande markarbeten

Inför utbyggnaden av tunnelbanan förbereds marken i slänten sydsydväst om Högdalsdepån, för att möjliggöra mark för fler spår och byggnader i depåområdet. Våren 2021 började en stödkonstruktion att byggas mot slänten. Sprängarbeten förekommer och kommer att ske sporadiskt under hela utbyggnaden av depån.

Byggtrafik och maskiner når området genom en arbetsväg som går mellan området och Magelungsvägen. 

Dagar och tider
Arbetena utförs måndag-fredag klockan 06:30-19:00, vissa avvikande arbetstider kan förekomma. Sprängningar kan förekomma måndag-fredag klockan 07:00-16:00.

Påverkan på trafiken
Ingen trafikpåverkan.

Arbetet utförs av NCC på uppdrag av Region Stockholm.

Högdalen, Harpsundsvägen, uppställningsyta

Uppställnings- och omlastningsyta för arbetet med utbyggd depå i Högdalen. Området kommer att vara etablerat under hela arbetet med depån, cirka 5 år. 

Dagar och tider
Arbetena utförs måndag-fredag klockan 06:30-19:00, vissa avvikande arbetstider kan förekomma. 

Påverkan på trafiken
Ingen trafikpåverkan.

Arbetet utförs av NCC på uppdrag av Region Stockholm.