Skip to main content

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför för utbyggnaden av Hödalsdepån och anslutningen till Gröna linjens Farstagren. Klicka på kartan eller läs i boxarna nedanför. 

Sprängarbeten vid Högdalsdepån

Sprängningar kan förekomma vardagar mellan klockan 07:00 och 16:00.  

Klicka här för att läsa mer


Digitalt informationsmöte om nya tunnelbanans arbeten i Högdalens Industriområde

Den 20 april 2021 genomförde vi ett digitalt möte om utbyggd depå i Högdalen och våra arbeten i Högdalens Industriområde. 

Klicka här för att se mötet i efterhand

Klicka här för att läsa inkomna frågor och svar (PDF)

Byggstartsinfo Högdalens Industriområde (PDF)


Digitalt informationsmöte om nya tunnelbanans arbeten vid Örbyleden/Hauptvägen

Den 15 december 2020 genomförde vi ett digitalt möte om våra arbeten med utbyggd depå i Högdalen och den arbetstunnel som behövs vid Örbyleden/Hauptvägen. 

Klicka här för att se mötet i efterhand

Klicka här för att läsa inkomna frågor och svar (PDF)

Byggstartsinfo Örbyleden/Hauptvägen (PDF)


Tyck till om utbyggnaden

Är du en av dem som bor, jobbar eller rör dig nära våra arbetsområden för utbyggnaden av depån i Högdalen? Vi vill gärna veta hur du uppfattar våra arbeten.

Klicka här för att komma till undersökningen


Om du har fått sms och inte vill ta emot fler kan du avregistrera dig här.
​(Extern tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.) 

 
Hökarängen, Örbyleden/Hauptvägen, förberedande markarbeten

Vid Örbyleden bygger vi den arbetstunnel som är nödvändig för bygget av det underjordiska anslutningsspår och uppställningshall som planeras inom ramen för utbyggd depå i Högdalen. 

Bygget av arbetstunneln utförs av YIT på uppdrag av Region Stockholm och beräknas pågå till och med sommaren 2022.

Påverkan på trafiken
De gång- och cykelvägar som går igenom området kommer att behöva stängas av under hela arbetet med utbyggnaden av depån. En ny gång- och cykelväg i väst-sydlig riktning kommer att öppna i juni 2021. Gående och cyklister i väst-östlig riktning hänvisas till gång- och cykelvägen på andra sidan Örbyleden.

Dagar och tider
Arbetena utförs helgfri måndag till fredag klockan 07:00 till 16:00 och beräknas pågå till och med sommaren 2022.

Klicka här för att läsa mer:

PDF iconByggstartsinfo Örbyleden/Hauptvägen (PDF)

Högdalens industriområde, Kvicksundsvägen, nya vattenledningar

Vid Kvicksundsvägen läggs nya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar av Stockholm Vatten och Avfall för att möjliggöra den kommande utbyggnaden av Högdalsdepåns tunnel för anslutningsspår till Gröna linjens Farstagren, samt uppställningshall under jord.

Arbetena utförs av Stockholm Vatten och Avfall genom JVAB, och beräknas klart i april 2021.

Påverkan på trafiken
Trafiken till återvinningscentralen och kraftvärmeverket kan påverkas av arbetena då vägen blir smalare.

Dagar och tider
Arbetena pågår i huvudsak under dagtid, vardagar. Mer information om arbetet och kontaktuppgifter finns på SVOA:s hemsida

Högdalen, Magelungsvägen, förberedande markarbeten

Inför utbyggnaden av tunnelbanan förbereds marken i slänten söder om Högdalsdepån, för att möjliggöra mark för fler spår och byggnader i depåområdet. Under våren 2021 görs schaktarbeten och en arbetsväg anläggs från Magelungsvägen till arbetsområdet.

Det förberedande arbetet utförs av NCC på uppdrag av Region Stockholm och beräknas pågå till och med mitten av 2021.

Påverkan på trafiken
Cyklister kommer att hänvisas till alternativa vägar, medan gångtrafikanter kommer att kunna nyttja vägen som vanligt, men vägen är smalare. Gång- och cykelvägen öppnar som vanligt igen i mitten av 2021.

Dagar och tider
Arbetena utförs måndag-fredag klockan 06:30-17:00. 

Högdalen, söder om depåområdet, förberedande markarbeten

Inför utbyggnaden av tunnelbanan förbereds marken i slänten söder om Högdalsdepån, för att möjliggöra mark för fler spår och byggnader i depåområdet. Från och med våren 2021 kommer en stödkonstruktion att byggas och därefter bearbetning av marken. Sprängarbeten startar under vecka 12 2021 och kommer ske sporadiskt under hela utbyggnaden av depån. 

Arbetet utförs av NCC på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Ingen trafikpåverkan.

Dagar och tider

Arbetena utförs måndag-fredag klockan 06:30-19:00, vissa avvikande arbetstider kan förekomma. Sprängningar kan förekomma måndag-fredag klockan 07:00-16:00.

Högdalens industriområde, Harpsundsvägen, bodetablering

Etablering av byggbodar för arbetet med utbyggd depå. Området kommer att vara etablerat under hela arbetet med depån.

Påverkan på trafiken
Ingen trafikpåverkan.

Dagar och tider
Arbetena utförs måndag-fredag klockan 06:30-17:00, vissa avvikande arbetstider kan förekomma.