Skip to main content

Aktuella arbeten

Här får du information om de arbeten som vi genomför för utbyggnaden av Hödalsdepån och anslutningen till Gröna linjens Farstagren. Klicka på kartan eller läs i boxarna nedanför. 

Digitalt informationsmöte om nya tunnelbanans arbeten vid Örbyleden/Hauptvägen

Den 15 december genomförde vi ett digitalt möte om våra arbeten med utbyggd depå i Högdalen och den arbetstunnel som behövs vid Örbyleden/Hauptvägen. 

Klicka här för att se mötet i efterhand

Klicka här för att läsa inkomna frågor och svar (PDF)

Byggstartsinfo Örbyleden/Hauptvägen (PDF)


Tyck till om utbyggnaden

Är du en av dem som bor, jobbar eller rör dig nära våra arbetsområden för utbyggnaden av depån i Högdalen? Vi vill gärna veta hur du uppfattar våra arbeten.

Klicka här för att komma till undersökningen


Om du har fått sms och inte vill ta emot fler kan du avregistrera dig här.
​(Extern tjänst som tillhandahålls av UMS Alert - öppnas i nytt fönster.) 

 
Hökarängen, Örbyleden/Hauptvägen, förberedande markarbeten

Inför utbyggnaden av Högdalsdepån förbereder vi marken vid Örbyleden/Hauptvägen för att möjliggöra bygget av en arbetstunnel i området. Med start i november 2020 kommer vi  hägna in arbetsområdet med stängsel, fälla träd och rensa berget vid den planerade tunnelmynningen. En ny utfart till Örbyleden kommer också att byggas. Tidvis kommer arbetet orsaka buller från maskiner.

De förberedande markarbetena utförs av JM Entreprenad på uppdrag av Region Stockholm och beräknas pågå till och med mars 2021.

Påverkan på trafiken
De gång- och cykelvägar som går igenom området kommer att behöva stängas av under hela arbetet med utbyggnaden av depån. En ny gång- och cykelväg i väst-sydlig riktning kommer att öppna i april 2021. Gående och cyklister i väst-östlig riktning hänvisas till gång- och cykelvägen på andra sidan Örbyleden.

Dagar och tider
Arbetena utförs helgfri måndag till fredag klockan 07:00 till 16:00 och beräknas pågå till och med mars 2021.

Klicka här för att läsa mer:

PDF iconByggstartsinfo Örbyleden/Hauptvägen (PDF)

Hökarängen, Hauptvägen, ledningsomläggningar

Med start vecka 3 kommer Region Stockholm att lägga nya ledningar som behövs för att ansluta el och vatten till nya tunnelbanans arbetsområde vid Örbyleden. Arbetet påverkar en kortare stäcka av Hauptvägen i anslutning till korsningen vid Fagersjövägen och ett körfält kommer tillfälligt att stängas av.

Arbetet utförs av JM Entreprenad på uppdrag av Region Stockholm och beräknas pågå till och med mars 2021.

Påverkan på trafiken
Ett körfält stängs tillfälligt av. Det inhägnade området och vilken sida av vägen som är avstängd kommer att variera under arbetets gång.

Dagar och tider
Arbetena utförs helgfri måndag till fredag klockan 07:00 till 16:00 och beräknas pågå till och med mars 2021.

Högdalens industriområde, Kvicksundsvägen, nya vattenledningar

Vid Kvicksundsvägen läggs nya vatten-, avlopps- och dagvattenledningar av Stockholm Vatten och Avfall för att möjliggöra den kommande utbyggnaden av Högdalsdepåns tunnel för anslutningsspår till Gröna linjens Farstagren, samt uppställningshall under jord.

Arbetena utförs av Stockholm Vatten och Avfall genom JVAB, och beräknas klart i januari 2021.

Påverkan på trafiken
Trafiken till återvinningscentralen och kraftvärmeverket kan påverkas av arbetena då vägen blir smalare.

Dagar och tider
Arbetena pågår i huvudsak under dagtid, vardagar. Mer information om arbetet och kontaktuppgifter finns på SVOA:s hemsida

Högdalens industriområde, söder om Högdalsdepån, förberedande markarbeten

Inför utbyggnaden av tunnelbanan förbereds marken i slänten söder om Högdalsdepån, för att möjliggöra mark för fler spår i depåområdet. Under början av 2020 fälldes träd och en tillfällig byggväg anlades från övre delen av Kvicksundsvägen till arbetsområdet. Senare under våren började marken att schaktas och en spont sätts nu som stödjande konstruktion.

Arbetena utförs av Region Stockholm, genom entreprenören PEAB. Arbetet med spontning beräknas vara klart under första kvartalet 2021. 

Påverkan på trafiken
Trafiken på Kvicksundsvägen kan påverkas av materialtransporter och annan byggtrafik. 

Dagar och tider
Arbetena pågår i huvudsak under dagtid, vardagar, men arbeten kan även förekomma kvällar och helger.

Högdalen, Magelungsvägen, förberedande markarbeten

Inför utbyggnaden av tunnelbanan förbereds marken i slänten söder om Högdalsdepån, för att möjliggöra mark för fler spår och byggnader i depåområdet. Under våren 2021 görs schaktarbeten och en arbetsväg anläggs från Magelungsvägen till arbetsområdet.

Det förberedande arbetet utförs av NCC på uppdrag av Region Stockholm och beräknas pågå till och med mitten av 2021.

Påverkan på trafiken
Cyklister kommer att hänvisas till alternativa vägar, medan gångtrafikanter kommer att kunna nyttja vägen som vanligt, men vägen är smalare. Gång- och cykelvägen öppnar som vanligt igen i mitten av 2021.

Dagar och tider
Arbetena utförs måndag-fredag klockan 06:30-17:00. 

Högdalen, söder om depåområdet, förberedande markarbeten

Inför utbyggnaden av tunnelbanan förbereds marken i slänten söder om Högdalsdepån, för att möjliggöra mark för fler spår och byggnader i depåområdet. Från och med våren 2021 kommer en stödkonstruktion att byggas och därefter bearbetning av marken.

Arbetet utförs av NCC på uppdrag av Region Stockholm.

Påverkan på trafiken
Ingen trafikpåverkan.

Dagar och tider
Arbetena utförs måndag-fredag klockan 06:30-17:00, vissa avvikande arbetstider kan förekomma.

Högdalens industriområde, Harpsundsvägen, bodetablering

Etablering av byggbodar för arbetet med utbyggd depå. Området kommer att vara etablerat under hela arbetet med depån.

Påverkan på trafiken
Ingen trafikpåverkan.

Dagar och tider
Arbetena utförs måndag-fredag klockan 06:30-17:00, vissa avvikande arbetstider kan förekomma.

Hökarängen, Örbyleden, ledningsomläggningar

Region Stockholm lägger nya elledningar som behövs för att ansluta el till nya tunnelbanans arbetsområde vid Örbyleden.  

 

Arbetet utförs av JM Entreprenad och Ellevio på uppdrag av Region Stockholm. 

 

Påverkan på trafiken 
En kortare sträcka av gång- och cykelvägen på Örbyledens norra sida leds om.  

 

Dagar och tider 
Arbetena utförs helgfri måndag till fredag klockan 07:00 till 16:00 och beräknas pågå till och med sista mars 2021.