Hökarängen

I Hökarängen bygger vi en underjordisk uppställningshall och en spårtunnel som ska ansluta Högdalsdepån till tunnelbanans Farstagren.

Kartan visar planerad utbyggnad och projektets arbetsområden i Hökarängen.

Aviseringar

Arbeten i området

Vid Örbyleden i Hökarängen bygger vi just nu en arbetstunnel. Arbetstunneln behövs för kunna bygga den underjordiska uppställningshallen och spårtunneln som ansluter depån till tunnelbanans Farstagren. Arbetstunneln beräknas vara färdigsprängd under hösten 2022.

Arbetet med spårtunneln och anslutningen till tunnelbanans Farstalinje söder om Hökarängens station beräknas starta under hösten 2022.

Arbetsområdet vid Örbyleden hösten 2021.

Påverkan

Tunneln borras och sprängs fram. Sprängsalvorna är över på några sekunder men borrningen pågår under längre tid. Borrning kan orsaka stomljud som kan höras som ett monotont hackande. Tunneln rör sig framåt 10-15 meter i veckan och ljuden avtar när fronten passerat din adress.

Klicka här för att se var tunnelfronten befinner sig de närmaste fyra veckorna.

De gång- och cykelvägar som går igenom arbetsområdet vid Örbyleden kommer att vara avstängda under hela arbetet med utbyggnaden av depån. En ny gång- och cykelväg i väst-sydlig riktning öppnade sommaren 2021. Gående och cyklister i väst-östlig riktning hänvisas till gång- och cykelvägen på andra sidan Örbyleden.

Klicka här för att läsa mer om hur du tar dig förbi området på cykel till till fots.

Arbetstider

Vi utför bullrande arbeten utomhus vardagar klockan 07:00-19:00, och under jord klockan 07:00-22:00. Helger och andra tider på dygnet har vi andra riktvärden som innebär att vi kan arbeta, men vi får inte låta lika mycket.

Sprängningar

Sprängarbeten under jord görs vardagar klockan 07:00-22:00, sprängningar ovan jord 07:00-19:00. I vissa fall kan sprängning även ske lördagar. Alla sprängningar aviseras med en serie korta signaler. Efter sprängningen kommer en längre signal. Anmäl dig till våra sprängvarningar per sms.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00