Fem tunnlar får högsta betyg i hållbarhet

De fem färdiga arbetstunnlar som behövs för att bygga ut tunnelbanan till Nacka och Söderort har fått utmärkelsen ”excellent” i certifieringssystemet Ceequal.

Nyhet  Nacka, Nya tunnelbanan, Södermalm, Söderort  2022-01-26

– Ett bevis på att vi har lyckats föra med oss hållbarhetskraven hela vägen från planering ända ut i produktionsfasen, säger Erica Vestlund, hållbarhetshandläggare på Region Stockholm.  

Erica Vestlund, hållbarhetshandläggare. Foto: Tommy Jansson

Bedömningen görs genom att sammanställa hur väl hållbarhetsfrågor hanterats under projektets alla skeden. Allt som på olika sätt påverkar omgivningen är inkluderat. Till exempel materialval, påverkan på närboende, vattenhantering och naturmiljö. Utmärkelsen för arbetet går både till förvaltning för utbyggd tunnelbana, som är byggherre och till de projektörer och entreprenörer som varit med och arbetat med utbyggnaden.  

– De höga betygen visar att vi som en stor aktör i anläggningsbranschen tar hållbarhetsfrågorna på allvar och vill bidra till förändring genom att ställa krav på marknaden, säger Erica Vestlund.  

Ännu en certifiering väntar i vår

Nu fortsätter arbetet med spårtunnlarna, och även de kommer att hanteras och följas upp på liknande sätt.  

– Vi har lärt oss mycket under arbetet med arbetstunnlarna. Så jag har höga förväntningar även på våra kommande certifieringar, säger Erica Vestlund.   

För den sjätte arbetstunneln som byggs på den här sträckan, i Luma i Hammarby sjöstad, meddelas resultatet under våren. Sedan tidigare har nya tunnelbanan till Arenastaden och nya tunnelbanan Barkarby fått samma höga betyg.

Läs mer: 
”Utmärkt” betyg till tunnelbanans hållbarhetsarbete
Triss i hållbara tunnlar för Barkarby


Arbetstunnlarna som certifierats: 

  • Värmdövägen, Sickla  
  • Järla 
  • Skönviksvägen, Nacka 
  • Londonviadukten, östra Södermalm 
  • Sundstabacken, Gullmarsplan 


Erica listar tre goda exempel: 

”Vid arbetstunneln i Sundstabacken fick vi igenom en omklassning av en väg som gjorde att vi kunde köra tyngre transporter. Med färre transporter minskades påverkan på omgivningen. Och så kommer det att fungera även fortsättningsvis, när vi bygger spårtunnlarna”. Läs mer: Mindre klimatpåverkan när färre lastbilar behövs

”Vid Skönviksvägen i Nacka bidrog en lägre arbetstunnel till att gång- och cykelvägen kunde ledas över arbetet via en bro. På så sätt minskade störningarna för gångtrafikanter och cyklister.” Läs mer: Gång- och cykelbro öppnad

”Ända från start har hållbarhetskompentensen funnits med i projektet. Om frågorna kommer in sent i processen är det svårt att göra något åt det. Det bidrar till våra höga poäng” 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00