Förbi Förbifarten – med fem meter till godo

Nyhet  Barkarby, Nya tunnelbanan  2021-09-03
Bara fem meter under Förbifartens tunnlar i Akalla går de nya tunnelbanetunnlarna. Då är det försiktigt arbete som gäller.

– Det känns skönt att vi har kommit förbi Förbifarten, inte minst den biten där det bara är fem meter berg som skiljer våra tunnlar åt, säger Anna Nylén, projektchef för tunnelbanan till Barkarby. 

Ungefär 500 meter från korsningen med Förbifarten ska de framtida tunnelbanespåren kopplas ihop med spåren på Akalla station. Därför är det inte möjligt att bygga tunnlarna längre ifrån varandra. Men det är inte farligt att bygga tunnlar så här nära, däremot ställer det särskilda krav. Till exempel förberedde Trafikverket genom att spränga små laddningar närmast botten i Förbifartstunneln. Det gör att berget mellan tunnlarna inte har spruckit så mycket.

Läs mer om vilka förberedelser som gjordes inför sprängningen av tunnlarna under Förbifarten.

Även vi sprängde små laddningar under den här passagen. Dessutom har vi inte alls sprängt i taket, utan där har vi jobbat med en maskin som heter Rock Splitter, som försiktigt spräcker berget istället, säger Anna Nylén.

Det har tagit drygt tre månader att komma förbi Förbifarten – en sträcka på runt 125 meter, med två nya tunnelrör för tunnelbanan. Precis i början gick man genom en zon med lite sämre berg, men sen har arbetet flutit på enligt plan:

Tunnelsprängningar måste alltid anpassas till omgivningen. När vi jobbar mitt under det gamla flygfältet i bra berg och långt ifrån bebyggelse kan vi spränga stora salvor och komma längre varje vecka. När vi jobbar nära hus eller anläggningar som är känsliga för vibrationer som till exempel vid tåg- och pendeltågsspåren i Barkarby då sätter vi dit mätare som håller koll på att vibrationerna inte blir för stora för då tar vi det lugnare, säger Anna Nylén. 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00