Förorenat vatten blir rent när tunnelbanan byggs ut

17 gram om året. Det låter som ingenting från ett bygge som producerar flera tusen ton sten varje gång det sprängs. Men det här handlar om 17 gram av miljögiftet PFAS, som tack vare rening på plats i Barkarby inte kommer ut i vattnet.

Nyhet  Barkarby, Nya tunnelbanan  2022-06-16

PFAS är ett samlingsnamn på ämnen som använts för att stöta bort vatten, fett och smuts. Det används även i brandskum och det är så det har hamnat PFAS i grundvattnet i Barkarby. 

– Det var ingen överraskning för oss att det skulle finnas PFAS, eftersom vi bygger tunnelbanan under ett gammalt flygfält. Jämfört med en del andra gamla militärflygfält i Sverige är det inga mängder här i Barkarby, men vi behöver ta hand om det så att det inte kommer ut i vattendrag, säger Susanna Wold, hållbarhetshandläggare på nya tunnelbanan.  

Susanna Wold, hållbarhetshandläggare.
Susanna Wold, hållbarhetshandläggare.

Sipprat ner i grundvattnet

Under tiden då flygfältet var aktivt har brandskum använts både i skarpa lägen och under brandövningar. PFAS har sedan sipprat ner i grundvattnet och när man bygger tunnlar läcker det alltid in grundvatten. Dessutom används en hel del vatten i arbetet nere i tunnlarna och allt vatten måste renas innan det går vidare:

– En vanlig vecka skickar vi 5000 kubikmeter vatten till Bromma reningsverk och 1500 kubikmeter släpps ut i Igelbäcken från våra två arbetsplatser precis vid det gamla flygfältet, berättar Susanna Wold.

– Då har vi först kört vattnet genom den vanliga reningen, där bland annat partiklar och oljespill tas bort och vi ser också till att vattnet har rätt pH-värde. Sedan kör vi vattnet genom hårt packat aktivt kol och då försvinner även PFAS, fortsätter hon. 

Efter detta är vattnet rent och redo att gå vidare. Det aktiva kolet byts ut med jämna mellanrum och skickas sedan till förbränning för att bryta ner PFAS:en. 

– Det känns jättebra att vi på nya tunnelbanan kan hjälpa till och rena vattnet i Barkarby, säger Susanna Wold.  

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00