Skip to main content

Checklista vid allvarlig händelse

Här hittar du information om vad du ska göra vid en allvarlig händelse.

1. Kontrollera:
- Vad har inträffat?
- Finns det skadade eller döda?
- Var har det inträffat?
- När hände det?
- Är det trafikpåverkande?
- Vem lämnar uppgifter?
- Hur nås uppgiftslämnaren?
- Har SOS larmats?

2. Larma vid behov
- SOS Alarm 112

3. Informera
- Berörd projektchef/enhetschef/avdelningschef
- Berörd projektledare närområdeskommunikation


KONTAKTUPPGIFTER

Arenastaden
Malin Harders, projektchef, 070-329 02 89
Elisabet Klingmark, projektledare närområdeskommunikation, 070-737 55 07

Barkarby
Anna Nylén, projektchef, 070-162 85 16
Carina Kling , projektledare närområdeskommunikation, 070-737 15 97

Depå
Marie Fredell, projektchef, 072-467 37 97
Johan Tjerneng, projektledare närområdeskommunikation, 072-468 98 92

Nacka
Erik Lindgren, projektchef, 070-200 87 06 
Carina Sundqvist, kommunikation, 070-409 79 00

Södermalm
Andreas Burghauser, projektchef, 070-737 58 38
Andreas Lundell, projektledare närområdeskommunikation, 070-737 64 16 

Söderort
Anna Sandahl, projektchef, 070-737 74 51
Maria Nordlöv , projektledare närområdeskommunikation, 070-737 73 23
 

ENHETSCHEFER

Anders Mohlin, IT-chef, 070-737 51 53

Björn Hägg, Ekonomichef, 070-160 97 27

Magnus Lundin, Teknisk chef , 070-737 52 01

Marianne Dunér, Kommunikationschef  076-551 97 81

Pia Lindberg-Nedby, Upphandlingschef, 070-737 30 29

Steve Persson, Hållbarhetschef, 070-737 59 29

 

AVDELNINGSCHEFER

Johanna Munther, Verksamhetsstyrning, 070-737 43 47

Jörgen Niklasson, Norr, 070-644 81 57

Martin Hellgren, Söder, 070-160 96 60

Stefan Persson, Planering, 070-737 19 71


-------------------------------------------------------------

 

CHECKLISTOR FÖR BEREDSKAPSLÄGEN