Hoppa till huvudinnehåll

Nacka

Nacka är slutstation för den östra grenen av Blå linje och byggs nära bostäder, handel och arbetsplatser. Stationen är en viktig knutpunkt och en ny bussterminal planeras i anslutning till tunnelbanan.

NackaStationen får fyra entréer, två på var sida om Värmdöleden. På södra sidan om Värmdöleden vid Nacka Forum ligger en entré mot Vikdalsbron och en entré mot den framtida planerade Stadsparken. Härifrån når du den planerade bussterminalen. Norr om Värmdöleden byggs en entré mot Jarlabergsvägen och en entré mot en planerad motorvägshållplats för bussar. Vid Jarlabergsvägen kommer du nå plattformen med stora, snabba hissar. I andra änden av stationen finns vanliga hissar och rulltrappor.

När avståndet mellan plattformen och gatunivån är stort finns endast stora, snabba hissar eftersom det gör resan snabbare än rulltrappor. Här kan du läsa vanliga frågor och svar om djupa stationer.

Stationen kommer att gestaltas av konstnären Thomas Karlsson.

Den södra uppgången placeras i anslutning till Nacka forum och den planerade nya bussterminalen Station Nacka, entré vid Vikdalsbron.Den norra uppgången får entréer mot JarlabergsvägenStation Nacka, entré vid Jarlabergsvägen.

Bilderna visar utformningsförslag som kan komma att ändras.
Bilder: Sweco/Region Stockholm