Blå linje till Nacka

Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka och Söderort.

Det här bygger vi

Blå linje förlängs från Kungsträdgården och får två förgreningar. En söderut via Gullmarsplan och en österut till Nacka. Med nya stationer i Sickla, Järla och Nacka utvecklas flera viktiga knutpunkter i kollektivtrafiken. Arbetet med tunnelbaneutbyggnaden i Nacka startade i början av 2020. Byggtiden är 10 år och trafikstart är år 2030.

Blå linje förlängs österut från Kungsträdgården till Nacka. Vid de tre nya stationerna i Nacka utvecklas viktiga knutpunkter som stärker kollektivtrafiken i hela Stockholmsregionen. Klicka på kartan för att se den i ett större format.

Så långt har vi kommit

Kartan till höger uppdaterades 1 december 2022 och visar hur mycket av tunnlarna som har sprängts ut.

Station Sickla

I Sickla pågår sprängningar i två riktningar, mot station Hammarby kanal i väster och station Järla i öster. Västerut har tunnelfronten nått Smedjegatan vid Curanten. Österut ligger tunnelfronten ungefär vid Alphyddevägen 9.

Station Järla

I Järla pågår arbetet med spårtunnlar i två riktningar, mot station Sickla i väster och station Nacka i öster. I västergående befinner sig tunnelfronten under kyrkogården vid Nacka kyrka. Österut har tunnelfronten passerat bostadsområdet Blomstervägen på väg mot Birkavägen.

Station Nacka

Vid station Nacka pågår sprängningar västerut mot Järla och österut där vi bygger uppställningsspår för vändande tåg. Mot Järla har en tunnelfront passerat tunnelbanans arbetsområde i Jarlaberg och den andra fronten har precis passerat korsningen Jarlabergsvägen-Skönviksvägen. I öster har tunnelfronten passerat Skönviksvägen.

Klicka på bilden för att se kartan i ett större format.

Informationsmaterial

Här kan du ta del av vårt senaste nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kommer två gånger per år och skickas till hushåll och verksamheter i närheten av våra arbeten.

Nyhetsbrev december 2022 (pdf)

När vi startar upp större arbeten skickar vi informationsbroschyrer till hushåll och verksamheter i närheten av våra arbeten. Här kan du ta del av de senaste broschyrerna.

Broschyr om arbetet i Järla, från augusti 2022 (pdf)

Broschyr om arbetet i Sickla, från mars 2022 (pdf)

Broschyr om arbetet i Centrala Nacka, från december 2021 (pdf)

Nyheter

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00