Nya stationer sätts på kartan – det påverkar läget 

Det är mycket som påverkar var det går att bygga en ny station. Omgivande byggnader, trafik och hur det ser ut nere i marken är några exempel på vad som undersöks nu när stationerna längs nya tunnelbanan till Älvsjö planeras.

Nyhet  Älvsjö, Nya tunnelbanan  2022-04-19
Kollage - tunnelbaneskylt och karta med stationerna för nya linjen till Älvsjö

I december 2021 beslutades att den nya linjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö kommer att gåvia Liljeholmen. Beslutet var det första viktiga steget i planeringen. Nu pågår nästa fas i planeringen, att undersöka mer exakt var stationerna ska ligga och hur de ska utformas.

– En tunnelbanestation är en viktig knutpunkt i vårt samhälle. Därför är det många faktorer som har betydelse för var stationerna placeras, säger Johan Brantmark, chef för avdelning väst, som ansvarar för tunnelbanan till Älvsjö. 

– Det ska till exempel finnas bra kopplingar till övrig kollektivtrafik, till bostäder och arbetsplatser. Men det måste också vara tekniskt möjligt att bygga på platsen. 

Johan Brantmark.

Läs mer: Nyaste linjen dras via Liljeholmen

De byggnader och vägar som redan finns har stor betydelse för var det går att bygga nya stationer. Det förklarar Kajsa Nilsson, plan- och tillståndssamordnare för nya tunnelbanan till Älvsjö. 

– Vi kan inte flytta på vägar, anläggningar och hus utan måste helt enkelt anpassa oss och bygga där det finns plats för  tunnlar, stationsutrymmen och entréer. 

Samlar in synpunkter 

En helt avgörande del i planeringen är samrådsprocessen. I samrådet informerar man om utbyggnaden och samlar in synpunkter från alla personer, organisationer och företag som kan påverkas. I samrådet i juni i år är det just stationernas placering som står i fokus. 

Kajsa Nilsson.

– Då ska vi ta reda på så mycket som möjligt om vilka begränsningar och möjligheter som finns, så att vi placerar stationerna på ett så bra sätt som möjligt, säger Kajsa Nilsson.

Bergkvalitet 

Kvaliteten på berget är en faktor har stor betydelse för om det är praktiskt möjligt att bygga eller inte. För att ta reda på hur förutsättningarna i marken ser ut gör man så kallade kärnprovborrningar.  

Ett exempel på när en stationsplacering har påverkats av bergkvaliteten är Järla station. Under planeringen upptäcktes att berget inte hade tillräckligt bra kvalitet och att byggskedet skulle bli orimligt dyrt och krångligt. Då valde man att flytta en tunnel och stationen hamnade cirka 100 meter från den plats där den från början hade planerats. 

Läs mer: Kortare tåg oftare till Älvsjö

Går inte att flytta stationerna 

Samrådet, planeringsarbetet och alla undersökningar av berg och mark har stor betydelse eftersom man inte kan flytta stationerna när de väl är placerade, allt fortsatt arbete utgår från de beslutade platserna. Successivt under 2022 och 2023 kommer platserna för stationerna att “låsas”, förklarar Kajsa Nilsson. 

– Därför är samrådet i juni så viktigt. I det här tidiga skedet finns det fortfarande möjlighet att påverka stationernas läge och utformning.  

Fakta: Det här är beslutat om Fridhemsplan-Älvsjö 

  • Linjen kommer att få en västlig dragning via Liljeholmen (istället för det östliga alternativet, som gick via Södermalm) 
  • Linjen kommer att gå i tunnel i hela sträckan. 
  • Stationerna kommer att ligga djupt och alla kommer att nås med hiss, inte rulltrappor. 
  • Linjen kommer att få kortare tåg och plattformar, men tågen går oftare tack vare att linjen har en helt fristående bana.

    Linjens stationer: Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00