Hoppa till huvudinnehåll

Om skada uppstår

Vi strävar att i möjligaste mån undvika skador orsakade av tunnelbaneutbyggnaden. Skulle du trots det uppleva att vi orsakat skada kan du kontakta oss. 

Om du som fastighetsägare upplever att våra arbeten har orsakat skada ska du göra en anmälan. Vi kommer att utreda ärendet och återkomma till dig. Om det behövs hämtar vi in mer information och gör en syn på plats. Som fastighetsägare får du ta del av utredningen. Om utredningen visar att våra arbeten har orsakat skadan har du rätt till ersättning.