Premiär för pråmfrakt – 50 000 färre lastbilar genom stan

Varannan dag i cirka två års tid kommer Carrier 1 bogseras iväg från Blasieholmen med 1200 ton sten från tunnelbanebygget. Turen går till Loudden där stenen lossas och används för att bygga Norra Djurgårdsstaden. Idag, fredag den 18 februari, gick det första lasset iväg.

Nyhet  Blasieholmen, Nya tunnelbanan, Södermalm  2022-02-18
Projketchef Andreas Burghauser framför pråmen lastad med bergmassor

– Det känns jättebra att vi börjar nu, vi har ju jobbat i flera år för att kunna få till en lösning här på Blasieholmen, där massorna från tunnelbanebygget fraktas bort med båt istället för lastbil, säger Andreas Burghauser, projektchef för tunnelbanan till Södermalm.

Redan 2019 gjordes ett pilottest för att ta reda på hur mycket det bullrar i närområdet när stenen töms på fartyget. Här kan du läsa mer om bullertestet.

“Ett närproducerat byggmaterial”

Blasieholmen är ett känsligt läge mitt i stan, där det inte finns snabb och bra anknytning till större vägar. Därför har förvaltning för utbyggd tunnelbana jobbat tillsammans med Stockholms stad och stadsbyggnadsprojektet i Norra Djurgårdsstaden för att hitta sätt att både frakta iväg massorna och få till en bra mottagningsplats.

– Vi har stora behov av de här massorna. De kommer att användas som utfyllnad när nya gator, torg och kvarter byggs. Berget är ett närproducerat naturmaterial och jag är glad att vi tillsammans har fått till det här, säger Fredrik Bergman, projektchef genomförande för Norra Djurgårdsstaden.

Färre fordon på Strandvägen

Pråmen Carrier 1 lastar lika mycket sten som 100 lastbilar. Det innebär att Strandvägen slipper 50 tunga fordon varje dygn i flera års tid.

– Totalt räknar vi med att ta ut 600 000 ton berg från den här platsen. Det motsvarar 50 000 lastbilar, så det här är en stor vinst för närmiljön, men det blir också en minskning av utsläpp, vilket jag tycker känns väldigt bra, säger Andreas Burghauser.

Arbetet på Blasieholmen sker från samma tunnel som användes när tunnelbanan byggdes ut på 60- och 70-talet. Läs mer om det och om när tunneln öppnades för arbete igen efter 44 år.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00