Så går det till när vägen till jobbet spärras av

I Stockholm kan det ibland kännas som att avspärrningarna mer liknar en hinderbana än en alternativ väg till jobbet. Men det finns faktiskt en plan bakom alla orangea skyltar och pilar. Så här går det till när trafiken måste läggas om.

Nyhet  Nacka, Nya tunnelbanan  2022-10-05

(Publicerad första gången 2020-09-25)

Stora byggprojekt som sträcker sig över lång tid och genomgår olika faser påverkar pendlarvardagen för tusentals stockholmare varje dag. När arbetet med utbyggnaden av tunnelbanan nu intensifieras krävs flera förändringar i trafiken – till exempel i Nacka.

– För trafiken i Nacka har detta inneburit stopp i trafiken vid sprängningar, köbildning under rusningstrafik, flera trafikomläggningar, omledning av gående och cyklister och betydande inverkan på kollektivtrafiken. Men även om det är tufft där ute nu så ser vi alla fram emot framtidens hållbara kollektivtrafiklösning, säger Ulrika Haij, chef på trafikenheten i Nacka kommun.

Ulrika Haij, chef på trafikenheten i Nacka kommun.

Tar in experter

Trafikstök kommer på köpet när städer utvecklas – men för att undvika kaos finns det tydliga krav på hur omläggningar och avspärrningar ska hanteras. Så fort ett arbete påverkar trafikanter behövs en  trafikanordningsplan, som för det mesta bara kallas TA-plan.

– I TA-planen ingår de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska anordnas och placeras vid till exempel ett vägarbete. Entreprenören som utför arbetet måste skicka in en ansökan med TA-plan till kommunen som sedan godkänner, säger Maria Nordlöv, som arbetar med kommunikationen om tunnelbanearbetena i Söderort.

I Nacka kommun är det trafikingenjörerna på trafikenheten som godkänner alla TA-planer.

– Vi genomför planerings- och samordningsmöten med byggaktörer och entreprenörer. Vi utför platsbesök kopplat till utformningen av avstängningen, omledningar och skyltning av trafiken under ett trafikpåverkande byggarbete, säger Ulrika Haij.

Hur kommunen ska informera allmänheten om omläggningarna och avspärrningarna diskuteras också.

– Tillsammans stämmer vi av så att lösningen överensstämmer med Nackas krav för trafikanternas framkomlighet utifrån till exempel trafiksäkerhet och tillgänglighet, säger Ulrika Haij.

När stora projekt som utbyggnaden av tunnelbanan ska breda ut sig använder entreprenörerna ofta företag som är experter på avancerade TA-planer, som står för underlaget till kommunen.

– I dessa underlag går det ofta att analysera framkomligheten för olika trafikslag och vi får en mer omfattande samordning mellan olika aktörer. Det som är viktigt för oss i Nacka är att det framgår hur man ska skylta, vilken avstängning man använder, placeringen av avstängningen, vilka tider man planerar att arbeta och samordningen med nyttotrafik och eventuella andra projekt, säger Ulrika Haij.

Bara lagliga alternativ

Trots att arbetet med en del TA-planer kan ta upp till ett år är det inte alltid så att det upplevs som en klockren lösning måndag morgon klockan 07.30 när hela huvudstaden är på väg till jobbet. Vägen genom den där parken är kanske smidigare än att köra parallellslalom på cykel via de orangea skyltarna – men dit pekar inga skyltar.

– När trafiken läggs om måste vi peka på andra cykelbanor. Parkvägarna är inte cykelbana, därför kan vi inte hänvisa till dem. Men en cyklist kan naturligtvis välja den vägen ändå – våra orangea skyltar är inte tvingande, säger Maria Nordlöv.

I Nacka kan allmänheten rapportera sina synpunkter via kommunens webbplats eller appen ”Felanmälan Nacka kommun”.   

– Trafikenheten arbetar aktivt med att hantera inkomna ärenden kopplat till pågående påverkande arbeten. Ibland leder ärendet till trimningar och justeringar i pågående projekt och utifrån den godkända TA-Planen. Ofta handlar det om information som behöver förtydligas ytterligare till våra medborgare, säger Ulrika Haij.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00