Så påverkas du

Det låter och vibrerar när nya tunnelbanan byggs. Störande arbeten sker på flera ställen samtidigt. Här stör vi just nu.