Gullmarsplan

Våra arbeten på station Gullmarsplan

Ny plattform och en ny uppgång

På station Gullmarsplan ska vi bygga en ny plattform under tunnelbanans gröna linje, ca 70 meter under marknivå, som nås via fem snabbhissar. Förberedande arbeten har pågått under flera år. Vi bygger även en ny uppgång i Mårtensdal.

Arbetet på stationen

Vi är nu klara med de förberedelser som behövdes för att skapa plats för de nya hissarna. Vi har gjort ett stort hål i tre våningsplan där hissarna ska placeras. Berget är nu blottat och under sommaren arbetar vi med att täta berget. Under hösten börjar vi spränga oss nedåt för själva hisschaktet. Arbetet utförs av OHLA på uppdrag av Region Stockholm.

Bilden visar var den nya blå linjen ska gå mellan Södermalm och Sockenplan samt de två uppgångarna för station Gullmarsplan.

Arbetstider

Dagtid kl 07.00-19.00, vid behov natt kl 21.00-05.00.

Påverkan på området

Arbetet innebär att vi, vid olika tidpunkter, kommer påverka olika våningsplan på stationen. Vi kommer ha flera arbetsområden bl a på bussterminalen, i biljetthallen och i spårnivå. Bergmassor kommer transporteras ut via arbetstunneln vid Sundstabacken.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00