Skip to main content

Sofia

Sofia får en stationsbyggnad i Stigbergsparken. Resenärerna tar sig med åtta stora snabbgående hissar till och från plattformen på cirka 30 sekunder. Sofia blir Stockholms djupaste tunnelbanestation, belägen cirka 100 meter under markytan.


Visionsbild på station Sofia som planeras ligga i Stigbergsparken.

Visionsbild som visar Sofia station från väster. Folkkungagatan till höger i bild.

Bilderna visar utformningsförslag som kan komma att justeras.
Illustrationer: Region Stockholm/Sweco

Konsten i tunnelbanan

 Sofia kommer du att kunna se konstgestaltningen "Underverk" av Peter Johansson & Barbro Westling.

Konstnärernas beskrivning av gestaltningen:

"Stora och gamla träd har en närvaro som lugnar och inspirerar. Skimrande löv, strålar från en sol som skymtar. Friden i en skogsglänta kan verka meditativ på jäktade nutidsmänniskor och träd intar ofta en central plats i världsbilder och trosvärldar. Träd är varelselika och människors relationer till träd är ofta djupt rotade."