Hoppa till huvudinnehåll

Tillfällig vistelse

Mark- och miljödomstolen beslutar i miljödomen vilka ljudnivåer vi måste följa.

Där framgår även vilka tider vi får arbeta med störande arbeten och vilka åtgärder vi måste vidta om vi överskrider riktvärdena. 

Det kan innebära att vi byter arbetsmetod eller skärmar av vissa maskiner. En annan åtgärd är att erbjuda tillfällig vistelse.

Boende i fastigheter som bedöms bli utsatta för buller i form av stomljud över de beslutade nivåerna i minst fem dagar kan erbjudas tillfällig vistelse. 

Du som har fått ett erbjudande om tillfällig vistelse och upplever att du blir störd ska i första hand kontakta oss på 08-600 10 00 eller skriva till oss.