Vad är en järnvägsplan?

Nyhet  Arenastaden, Barkarby, Nacka, Nya tunnelbanan, Södermalm, Söderort, Utbyggd depå i Högdalen  2017-08-08
Järnvägsplanen beskriver vad som ska göras, var tunnelbanan ska byggas och vilka markanspråk som krävs.

Järnvägsplanen tas fram av förvaltning för utbyggd tunnelbana enligt en lag­reglerad process. 

Fastställelse av järnvägsplan
Trafikverket prövar sedan planen mot gällande lagstiftning och bedömer om den kan fastställas. Trafikverket bedömer bland annat avvägningarna mellan de enskilda och de allmänna intressen som berörs och hur planen överensstämmer med lagstiftningens krav på att intrång och olägenheter ska minimeras. En annan viktig parameter är att projek­tet är finansierat. Den utbyggda tunnelbanan finansieras gemensamt av staten, Region Stockholm och de fyra kommuner som får ny tunnelbana. 

Detaljplan krävs
Eftersom järnvägsplanen hänger tätt ihop med kommunernas detaljplaner så måste järnvägsplanen kunna genom­föras utan att den strider mot detaljplanerna. Därför tar kommunerna fram detaljplaner som följer samma tidplan som järnvägsplanen. 

Hur lång tid tar det?
Trafikverket fastställer merparten av de inkomna planerna inom sex månader. 

Tidplaner
Här kan du se tidscheman för de olika utbyggnadsprojekten: 
Tunnelbana till Nacka och söderort
Tunnelbana till Arenastaden 
Tunnelbana till Barkarby
Utbyggnad av depån i Högdalen

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00