Viktiga värden skyddas när tunnlar går under kyrkor 

Nya tunnelbanan kommer att byggas nära flera kyrkor. Genom noga kontroller och ett nära samarbete med kyrkan ska arbetet störa både verksamhet och kulturbyggnader så lite som möjligt.

Nyhet  Nacka, Nya tunnelbanan, Södermalm  2022-05-30

– Kyrkor har ofta höga kulturhistoriska värden. Det gäller byggnaderna men också det som finns i kyrkorna, som konst och altare till exempel. Även kyrkogården kan ha höga kulturhistoriska värden, säger Victoria Valle, som arbetar med omgivningspåverkan på nya tunnelbanan. 

– Det är också jätteviktigt att vi inte stör verksamheten mer än vad som är absolut nödvändigt. Det måste gå att ha bröllop, dop och begravningar även under de år vi bygger ut tunnelbanan, fortsätter hon.  

Victoria Valle har långt brunt hår och en gul arbetsjacka på sig.
Victoria Valle. Foto: Thomas Henrikson

Längs med förlängningen av Blå linje mellan Kungsträdgården och Nacka finns många byggnader med kulturhistoriskt värde – bland annat kyrkor. Sofia kyrka ligger nära arbetet med station Sofia och tunnlarna som går vidare till nya stationen Hammarby kanal. Rakt ovanför spårtunneln mellan nya stationerna Sickla och Järla ligger Nacka kyrka.  

Läs mer om hur vi bygger vid kulturbyggnader.

Mätning, kontroll och analys 

– Varje kyrka är unik och det är även föremålen i den, de är från olika perioder och av olika material och utförande. Därför går det inte att ha generella skyddsåtgärder. Varje del behöver undersökas och analyseras, så att vi kan anpassa åtgärderna, säger Victoria Valle.  

Region Stockholm har i samarbete med Svenska kyrkan och Länsstyrelsen tagit fram kontrollprogram som beskriver hur man ska skydda varje enskild kyrka. I det arbetet har bland annat byggnadsantikvarier, konservatorer, byggnadskonstruktörer och vibrationsexperter varit med. Men att bygga tunnlar under kyrkor skiljer sig egentligen inte från hur man vanligtvis bygger tunnlar. Tunnelbanan byggs med traditionell tunneldrivning – genom att borra, täta sprickor i berget och spränga. 

Besiktningar kompletteras 

– För varje byggnad inom besiktningsområdet, även de som inte har några särskilda kulturhistoriska värden, utför vi en förbesiktning enligt svensk standard. Kontrollprogrammen är framtagna som komplement till de besiktningarna. Vi har monterat mätare på bland annat altare och predikstol i Sofia kyrka och Nacka kyrka för att övervaka de vibrationer som uppstår när vi borrar och spränger, säger Victoria Valle. 

Varje byggnad får ett gränsvärde för vibrationer som inte får överskridas. Det kan till exempel innebära att man spränger mindre laddningar under en känslig byggnad, som en kyrka.

Mer läsning om mätning av vibrationer

Läs om hur det går till att spränga tunnlar

Samarbete med Svenska kyrkan 

Redan 2016, långt innan själva tunnelarbetet satte igång, tecknade Region Stockholm och Svenska kyrkan ett samarbetsavtal. Där beskrivs hur man ska arbeta gemensamt när tunnelbygget skapar buller och vibrationer och hur man jobbar med preventiva åtgärder. 

Läs avtalet

– I den andan har vi mötesserier före och under byggtiden för att gemensamt hantera frågor som kan uppstå. 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00