Tunnlar under vatten – hur går det till? 

På flera platser kommer nya tunnelbanan att gå i berg under vatten. Man bygger på samma sätt under vatten som på andra ställen – men det kräver extra bra koll på geologin.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Södermalm  2022-09-07
Bild på Södermalm och Saltsjön sett från Skeppsholmen
Nya tunnelbanan kommer bland annat att byggas i berget under Saltsjön.

Den längsta tunnelsträckan under vatten är den mellan Kungsträdgården till Södermalm och station Sofia. Som djupast kommer man att vara cirka 90 meter under vattenytan. Att arbeta under stora vattenmassor höjer risknivån under bygget.

Karta som visar i profil hur tunnelbanan att gå under Ladugårdslandsviken, Saltsjön och Hammarby kanal.
Saltsjön i genomskärning. Så här kommer tunnelbanan att gå under Ladugårdslandsviken, Saltsjön och Hammarby kanal.

Koll på geologin

– Mycket av vårt arbete handlar om att se till att vi har koll på riskerna och vet vad vi ska göra åt dem. När vi bygger under så här mycket vatten ökar risken för att det ska komma in mycket vatten i tunnlarna, eftersom trycket är högt. Det gäller särskilt om berget mellan sjö- eller havsbotten och tunnel är av sämre kvalitet. Därför måste vi ha noggrann koll på geologin, alltså hur berget ser ut och beter sig och hur mycket vatten det släpper igenom, säger Göran Leverud, projektledare för tunneln som ska byggas från Kungsträdgården under Saltsjön mot station Sofia.

Göran Leverud
Göran Leverud. Foto: Thomas Henrikson

Så undersöks berget innan man börjar bygga

Tunnlarna byggs på samma sätt som alla andra nya tunnelbanetunnlar i Stockholm – genom att borra och spränga fram tunneln i berget. I alla tunnlar tätas sprickorna i berget med en cementblandning innan man spränger, för att stabilisera berget och hindra vatten från att läcka in.

Stor borrigg inne i tunnel.
Borrning för injektering. Foto: Region Stockholm

Betongtunnel under Saltsjön

Under Saltsjön byggs tre tunnelrör – två för spårtunnlarna och ett för servicetunneln. Servicetunneln sprängs först och kommer hela tiden att vara cirka 20 meter före de andra tunnlarna.

– Det gör att vi kan kontrollera att bergets egenskaper är som vi förväntar oss innan vi spränger för spårtunnlarna, säger Göran Leverud.

Under Saltsjön kommer man dessutom att bygga en betongtunnel i bergtunneln, en så kallad lining, för att få en säker, stabil och torr tunnel.

Tidigt i planeringsarbetet undersöktes ifall det skulle gå att bygga en så kallad sänktunnel i stället, det vill säga en tunnel som byggs ovanpå sjöbotten. Men det skulle ha blivit betydligt dyrare och haft mer negativ påverkan på miljön.

En fördel med att bygga i berget under vattnet är att omgivningen inte påverkas lika mycket.

Läs mer om hur det går till när vi spränger

– Eftersom vi är långt från närmsta byggnad och djupt under under sjöbotten och djupt ner i berget så behöver vi inte i lika stor utsträckning tänka på buller och vibrationer från arbetena, säger Göran Leverud.

Påverkas fiskar av sprängningarna?  

– Djurlivet i vattnet ovanför tunnelarbetet kommer inte att påverkas nämnvärt. Tryckvågen från sprängningarna kommer inte att sprida sig till vattnet ovanför våra tunnlar. Däremot kan ljudvågorna sprida sig i vattnet och de kan upplevas som obehagliga om man befinner sig i vattnet.

Här byggs tunnelbanan under vattnet

  • Ladugårdslandsviken mellan Blasieholmen och Skeppsholmen
  • Under Saltsjön mellan Skeppsholmen och Södermalm
  • Två linjer (tunnlar) under Hammarby kanal
  • Under Sickla kanal 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00