Utmanande arbete att bygga säkra väggar i hisschakt

I Stigbergsparken på Södermalm pågår arbetet med att bygga en stödkonstruktion runt det kommande hisschaktet till den nya tunnelbanestationen Sofia. Stödkonstruktionen kommer att fungera som en skyddande vägg runt schaktet för att jordmassor inte ska rasa ned i schaktet och för att grundvattennivån inte ska påverkas.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Södermalm  2022-10-20
Sekantpålning i Stigbergsparken

Stödkonstruktionen utgörs av så kallade sekantpålar, som är platsgjutna pålar som installeras omlott, för att bilda en tät vägg.

– Det finns flera utmaningar med det här arbetet. Dels lutar berget, dels finns det stora block i jorden som tar tid att komma igenom. Men arbetsmomentet med borrning och gjutning av sekantpåleväggen är en nödvändig del för att senare kunna bygga hisschaktet för station Sofia, säger Johanna Nilsson, byggledare geo i Stigbergsparken.

I början av 2022 påbörjades arbetet med att förbereda för konstruktionen och i april påbörjades pålningen. Metoden som heter sekantpålning innebär att ett stålrör borras ner till berget samtidigt som jorden inuti skruvas upp. På varje stålrör sitter ”tänder” som gör att det blir möjligt att borra sig ned i marken.

Till vänster syns de stålrör som borras ned samtidigt som jorden inuti skruvas  upp. Varje rör har "tänder" som möjliggör borrning ned i marken. Dessa behöver bytas ut med jämna mellanrum på grund av slitage. Till höger syns skruven som hjälper till att ta upp jordmassor. Foto: Sofia Carlsson, Implenia
Till vänster syns de stålrör som borras ned samtidigt som jorden inuti skruvas upp. Varje rör har ”tänder” som möjliggör borrning ned i marken. Dessa behöver bytas ut med jämna mellanrum på grund av slitage. Till höger syns skruven som hjälper till att ta upp jordmassor. Foto: Sofia Carlsson, Implenia

– Det här kräver kraftfulla maskiner. Just nu arbetar vi med en Liebherr 36 som driver ner rören och därefter borrar och tar upp jordmassor med hjälp av en skruv, säger Johanna Nilsson.

Maskinen, med sina 116 ton, fraktades hela vägen från Tyskland till Stigbergsparken.

För att försäkra sig om att väggen av pålar är förankrad i berg, underborras varje påle med en annan maskin som är utrustad med en bergborrningsutrustning. Borrkronan sänks ned i foderröret varpå borrningen kan påbörjas.  

För att försäkra sig om att väggen av pålar är förankrad i berg, underborras varje påle med en annan maskin som är utrustad med bergborrningsutrustning. Till höger längst bort i bild syns maskinen Liebherr 36; närmast i bild syns maskinen Bauer BG28 som är utrustad med bergborrningsutrustning. Foto: Sofia Carlsson, Implenia
För att försäkra sig om att väggen av pålar är förankrad i berg, underborras varje påle med en annan maskin som är utrustad med bergborrningsutrustning. Till höger längst bort i bild syns maskinen Liebherr 36; närmast i bild syns maskinen Bauer BG28 som är utrustad med bergborrningsutrustning. Foto: Sofia Carlsson, Implenia

Det första som sker är att varannan påle borras. När pålen är klar för gjutning fylls den med betong. Varannan påle armeras.  Det är kombinationen som gör att en tät och stabil vägg skapas. Samtidigt som pålarna gjuts, lyfts stålröret upp för att kunna användas till nästa påle. När betongen i hålet härdat, skapas en stabil platsgjuten påle.

Varannan påle armeras. I bild syns de armeringskorgar som används. Foto: Sofia Carlsson, Implenia
Varannan påle armeras. I bild syns de armeringskorgar som används. Foto: Sofia Carlsson, Implenia

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.