Mars: Aktuellt från tunnlarna

Aktuellt  Stigbergsparken  2023-03-30

I tunnlarna pågår produktion dygnet runt. Bergdrivningen samsas med betonggjutningar och markarbeten.

Tunneldrivningen norrut under Saltsjön pågår, om än något långsammare med sprängning och förstärkningsåtgärder i och med en så kallad svaghetszon.

Tunneldrivningen söderut pågår just parallellt på fem fronter. I april utökas det till sex fronter då en av tunnlarna delar sig.

I plattformsrummet pågår vatten- och frostsäkring. Dränmattor hängs upp längs bergväggen som ser till att läckande vatten leds bort. Mattorna täcks med sprutbetong. I nuläget är marknivån i plattformsrummet uppfylld till ca 12 meter, för att det ska vara möjligt att nå taket och de övre väggarna.

Här anmäler du dig till vårt månatliga digitala nyhetsbrev för Södermalm.

Plattformsrummet under Stigbergsparken

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.