Arbeten i juni

Aktuellt  Hökarängen  2023-06-01

Bergarbeten
I området mellan Saltvägen och Lingvägen pågår borrarbeten och utlastning av berg. Sporadiska sprängningar kan förekomma under juni månad. Det ordinarie sprängarbetet ovan jord planeras att återupptas under juli och kommer att pågå till och med november 2023.

Spontarbeten
Efter midsommar startar nya bullrande arbeten i spårområdet i höjd med Lingvägen 176–196. Arbetet kommet att pågå under åtta veckor. Tunnelbanan mellan Hökarängen och Farsta strand kommer att vara avstängd under hela perioden. Trafiken ersätts med bussar.

Läs mer här

Nationaldagen
Arbeten kommer att genomföras under nationaldagen. Arbetsmoment och ljudnivå anpassas till de striktare riktvärden för buller som gäller för heldag.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.