Det händer mellan Saltvägen och Lingvägen i sommar

Från vecka 26 och åtta veckor framåt genomförs nya bullrande arbeten i Hökarängen.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2023-03-20
Bild på arbetsområdet mellan Saltvägen och Lingvägen. Vy mot norr.

I Hökarängen pågår arbetet med en ny tunnel mellan Högdalsdepån och tunnelbanans Farstagren. I sommar kommer spontarbeten att göras i spårområdet i höjd med Lingvägen 176–196. Spontning är ett bullrande arbete som låter mycket. Arbetet startar efter midsommar och beräknas pågå i ungefär åtta veckor. Tunnelbanan mellan Hökarängen och Farsta Strand kommer att vara avstängd under hela perioden. Trafiken ersätts med bussar.  

Arbetstider

Arbetet kommer i huvudsak att genomföras vardagar mellan klockan 7 och 19. Arbete kan också komma att göras helger och andra tider på dygnet, men då får inte arbetet låta lika mycket. För att säkerställa att arbetet blir klart under tiden som tunnelbanan är avstängd kan det hända att bullrande arbeten behöver göras även utanför ordinarie arbetstid. I så fall kommer du att få veta det i förväg.     

Kartan visar var spontarbetena kommer att göras.

Tillfällig vistelse

För boenden närmast arbetet riskerar riktvärdena för buller inomhus att överskridas. Det betyder att ljudnivåerna i bostaden kan bli högre än vad som kan anses vara acceptabelt. Buller inomhus mäts med stängda dörrar och fönster. Om du bor i en lägenhet där riktvärdena för buller inomhus riskerar att överskridas kommer du att få erbjudande om tillfällig vistelse. 

Tillfällig vistelse innebär att Region Stockholm står för till exempel hotellrum under tiden som störningen pågår. Erbjudande om tillfällig vistelse kommer att skickas ut under maj till berörda lägenheter på Saltvägen, Vaniljvägen och Lingvägen.  

Klicka här för att läsa mer om tillfällig vistelse

Så här kommer området att se ut när arbetet är avslutat. Vy mot söder.

Sprängarbeten

Parallellt med spontarbetet kommer även borr- och sprängarbetet att fortsätta under sommaren. Arbetet görs ovan jord och kommer etappvis att förflytta sig inom arbetsområdet. Sprängarbetet ovan jord planeras att pågå till och med slutet av 2023. Tunnelfronten och sprängarbetet under jord beräknas därefter att nå området under andra halvan av 2024. 

Om du vill ha ett sms 30 minuter före varje sprängning kan du anmäla dig till nya tunnelbanans sms-tjänst för spränginformation. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna.    

Klicka här för att anmäla dig till sms-tjänsten  

Digitalt informationsmöte

Vill du veta mer om vad vi ska bygga och hur det går till? Onsdag den 26 april klockan 18:00 bjuder Region Stockholm in till ett digitalt informationsmöte för att berätta mer. Välkommen med dina frågor. Länk till mötet kommer att publiceras på nyatunnelbanan.se/depa

Högdalsdepån byggs ut

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny tunnel byggs också för att ansluta depån till tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med depån är klart 2026. 
 
Läs mer:Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan     

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.