Jämför nu och sen i Hökarängen

Söder om Hökarängens station pågår arbetet med den nya tunneln till Högdalsdepån. Här kan du se hur det blir när det är klart.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Utbyggd depå i Högdalen  2024-06-03
Bilden är ett kollage som visar arbetsområdet i Hökarängen sett från ovan, och en visionsbild över samma område.
Arbetsområdet i maj 2024 och en visionsbild som visar hur det ska se ut när arbetet är klart. Visionsbild: Region Stockholm/WSP/Lundell Arkitekter.

I Hökarängen i södra Stockholm arbetas det för fullt. Här kommer tågen i framtiden att åka ned i en ny tunnel som förbinder tunnelbanans Farstagren med tunnelbanedepån i Högdalen. Området söder om Hökarängens station är i dag en byggarbetsplats, men nu börjar man kunna urskilja hur det ska se ut när det är klart.  

– Det har gått fort under våren. Nedfarten till den nya tunneln byggs i betong och hälften av betongtaket har redan kommit på plats. Jämför man med visionsbilden ser man hur tråget mellan de båda spåren börjar ta form, säger Knut Urtel, projektledare på nya tunnelbanan.  

Ingen trafikavstängning 2024  

Sommaren 2023 stängdes tunnelbanetrafiken söder om Hökarängens station av under åtta veckor medan arbete pågick i spårområdet. Men den här sommaren kommer trafiken att gå som vanligt, om än med enkelspårstrafik.     

– Sommarens arbeten kommer inte att märkas lika mycket som i fjol. Nu har vi fullt fokus på betong och det är arbeten som låter mindre. I höst ska vi börja återfylla marken och bygga nya spår. Nästa vår planerar vi att ta bort avstängningarna av gång- och cykelvägarna, säger Knut Urtel.    

Området klart 2025

Sommaren 2025 kommer tunnelbanetrafiken att stängas av på nytt. Då kopplas de nya spåren på och en bullerskärm byggs mellan den nya nedfarten och Lingvägen. Under hösten planeras återställningen av platsen att vara klar och arbetet avslutas. När alla tester är klara under 2026 kommer nedfarten och den nya tunneln att börja användas av tåg till och från Högdalsdepån.  

Jämför bilder 

Ett foto som visar arbetsområdet i Hökarängen från ovan. På bilden pågår byggnadsarbete för den nya nedfarten till Högdalsdepån.
Arbetsområdet söder om Hökarängens station. Maj 2024.
Så här kommer området att se ut när arbetet är klart. Här kommer tågen att kunna åka ned i den nya tunneln till depån. Vy söderut mot Farsta. Visionsbild: Region Stockholm/WSP/Lundell Arkitekter.

Vi bygger ut Högdalsdepån  

Vi bygger ut och moderniserar tunnelbanedepån i Högdalen för att kunna ta emot fler tåg när Stockholms tunnelbana växer. Vi bygger också en ny tunnel för att ansluta depån till tunnelbanans Farstagren. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026.

Titta: Ny film förklarar utbyggd depå    

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00