Arbeten i maj

Aktuellt  Hökarängen  2023-05-02

Sprängarbeten
I området mellan Saltvägen och Lingvägen ska den nya tunneln ansluta till spåren ovan jord och här har sprängarbetet pågått sedan i februari. Snart är den första etappen klar och i veckan tar det ordinarie sprängarbetet paus till och med mitten av juni.

– Mindre enstaka knallar kan fortfarande förekomma, men bor man i området kommer man att märka en tydlig minskning av antalet sprängningar ovan jord. Sprängarbetet i tunneln fortsätter som vanligt, men det befinner sig mycket längre bort och hörs och känns inte lika mycket, säger Knut Urtel, projektledare på nya tunnelbanan.

Klicka här för att läsa mer om sprängarbetet ovan jord

Nya sprängarbeten
Sprängarbetet ovan jord kommer att återupptas under mitten av juni och pågår sen till och med november 2023. Klicka på länken ovan för att läsa mer om hur vi kommer att spränga under sommaren och hösten.

Arbeten i Lingvägen
Med start 2:a maj och under 1-2 veckor framåt kommer Region Stockholm att göra arbeten i Lingvägen i anslutning till infarten till nya tunnelbanans arbetsområde, i höjd med Lingvägen 192. Med anledning av arbetet kommer ett körfält att vara avstängt på platsen. När arbetet i vägen är avslutat kommer båda körfälten att vara öppna som vanligt.

Arbeten under jord
Arbetet under jord fortsätter. Arbetet bedrivs med två borriggar på fyra fronter och rör sig väster och öster ut samtidigt. Under maj månad planerar vi att sammanlagt spränga ut ungefär 100 meter tunnel.

Klicka här för att se hur långt vi har kommit med tunneln

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.