Arbeten ovan jord i Järla 2024

Aktuellt  Järla  2024-01-08

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är MicrosoftTeams-image-3.png

Mellan Birkavägen och Värmdövägen pågår arbete ovan jord med biljetthall och rulltrappsschakt. Bredvid Birkavägen, norr om biljetthallen pågår arbete med en ventilationsbyggnad.

 

Ventilationsbyggnad

Betongarbetet som utgör stommen i ventilationsbyggnaden är klart. Nu återstår huvudsakligen markarbeten och att klä in byggnaden i granit. Om allt går som planerat färdigställs ventilationsbyggnaden under våren 2024.

Arbete med ventilationsbyggnaden görs helgfri måndag–fredag klockan 07–19.

 

Visionsbild på ventilationsbyggnaden som ska ligga bredvid Birkavägen.

Biljetthall och rulltrappsschakt

På området där biljetthallen byggs är nästan alla sprängningar ovan jord klara. Under januari kompletterar vi med cirka 3 mindre sprängningar i rulltrappsschaktet. Viss bergförstärkning (borrning) återstår och beräknas pågå i januari och en bit in i februari. Därefter börjar betongarbeten som omfattar armering, formbygge och gjutning av betongkonstruktioner. Betongen utgör stommen i biljetthall och rulltrappsschakt och arbetet med dessa konstruktioner planeras pågå under hela 2024.

Parallellt med betongarbetet kommer olika sorters markarbeten att göras på arbetsområdet.

Arbetet görs huvudsakligen på helgfri måndag–fredag klockan 07–19. Vissa betongarbeten utförs även på helgfria vardagar klockan 07–22 samt på lördagar och söndagar klockan 9–17.

Läs mer: Utökade arbetstider i Järla januari–augusti 2024

 

Visionsbilden visar entré till biljetthallen som byggs i Järla.

Läs mer: Så ska station Järla se ut

 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.