Så ska station Järla se ut

Tunnelbanans entréer och biljetthallar i Nacka färdigställs i etapper fram till trafikstart 2030. I slänten mellan Birkavägen och Värmdövägen ska station Järla ligga.

Nyhet  Järla, Nacka  2023-09-25
Bilden visar entré till station Järla från ett nytt torg vid Värmdövägen. Bild: Region Stockholm/Sweco

När tunnelbanan stannar i Järla i framtiden beräknas omkring 1000 resenärer resa via stationen varje timme under rusningstrafik. Stationen ligger i en slänt och nås antingen via ett nytt övre torg vid Birkavägen eller via den nedre entrén som ska ligga på ett nytt torg vid Värmdövägen.

Kartan visar station Järlas två entréer, en mot Birkavägen och en mot Värmdövägen.

Planering i flera steg

Bygglovet för utformningen av tunnelbanans nedre entré och biljetthall godkändes i början av 2023. Utformningen av entrén är gjord av Sweco/Typsa som är Region Stockholms projektör och stationsarkitekt för samtliga stationer på Blå linje till Nacka och Söderort. Huset ovanpå tunnelbanans entré, övrig bebyggelse och torgets utformning planeras fortfarande. Den övre entrén mot Birkavägen ska ligga i ALM Bostads framtida byggnad. På torget framför tunnelbanans entré planerar Nacka kommun för grönska och cykelparkering. I entréplan finns plats för caféer och butiker.

Detaljer som gör helheten

Fasaden runt stationsentrén kommer att kläs i plattor av mörkgrå granit. Det infällda partiet runt entrédörrarna kläs i plattor av krämvit granitkeramik. Friskluft till personal- och teknikutrymmen tas via det guldskimrande ventilationstornet som skymtar ovanpå entrén.

Väl inne i biljetthallen och nere på plattformen möts resenärerna av konstnären Cilla Ramneks mönster och färgskala. Inspirationen är hämtad från hemmets textilier såsom kökshanddukar och löpare.

Biljetthallens golvmönster är en flätning i konstnären Cilla Ramneks design. Visionsbild: Region Stockholm/Sweco
Nere på plattformen är textila mönster som traditionellt hittas på löpare Cilla Ramneks inspiration. Visionsbild: Region Stockholm/Sweco

Mer om station Järla

Konsten på station Järla: ”Järla ska bli en ombonad station”

Järla stationsområde (Nacka kommun) 

Mer om utformning av de nya stationerna

Konsten i tunnelbanan 

Tillgängliga stationer med resenären i fokus

Så tänker arkitekterna när de visar upp framtidens stationer  

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.