Etablering av arbetsområde i Stora Blecktornsparken

Avisering  Norra Hammarbyhamnen  2023-03-28

På Katarina Bangata byggs en uppgång för station Hammarby kanal
Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka och Söderort via Södermalm och Hammarby Sjöstad. Nu startar arbetet med station Hammarby kanals norra stationsuppgång. I början av april ställer vi i ordning ett arbetsområde vid Stora Blecktornsparken i Norra Hammarbyhamnen.

Uppgången kommer att byggas i bottenvåningen på Katarina Bangata 80 och arbetsområdet hägnas in med plank. I entrén byggs rulltrappor ner till biljetthall och plattform.

Arbetstider
Arbetsmomenten består bland annat av borrning och sprängning och kommer att ske både ute och inne. Tidvis kan arbetet medföra buller. Tunnelsprängningar kan ske alla dagar i veckan kl. 07-22. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningar planeras ej på söndagar, men kan ske i undantagsfall. Bergborrning och andra tunnelarbeten som kan skapa stomljud görs helgfri måndag-fredag kl. 07-22.

Arbetsområdet
Under arbetet kommer delar av Stora Blecktornsparken att stängas av. Gångvägen mellan Katarina Bangata och parken kommer att stängas av. Gående och cyklister hänvisas till andra vägar till och från parken (se karta). Tidvis kommer tyngre fordon att köra på Katarina Bangata, men större delen av bergmassorna kommer att transporteras ut från arbetstunneln på Hammarby Fabriksväg i Hammarby Sjöstad.

Mycket aktivitet under jord
Under jord kommer de nya spårtunnlarna att mötas från flera håll. Från Mårtensdal och Hammarby Sjöstad i söder, och norrifrån Stigbergsparken. Under våren 2023 kommer tunnelarbetet från Mårtensdal att nå parken. 35 meter under Hammarby kanal pågår samtidigt arbete med plattformsutrymmet till den nya stationen.

Här kan du läsa mer om tunneldrivningen från Stigbergsparken

Här kan du läsa mer om tunneldrivningen från Hammarby Sjöstad

Här kan du läsa mer om tunneldrivningen från Mårtensdal

Undrar du något?

Skriv till SL:s kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.