Färdigsprängt vid Gullmarsplan

Aktuellt  Gullmarsplan, Johanneshov, Mårtensdal, Sundstabacken  2024-01-09

Nu är allt berg uttaget i och omkring Gullmarsplan. Strax innan jul sprängdes den sista salvan för de drygt 1 400 meter spår- och servicetunnlarna mellan Södermalm och Globen. Även schaktet för snabbhissarna på station Gullmarsplan samt plattformen och det intilliggande ventilationstornet är utsprängda.

Bergtunnel
Tunnelgenomslag. I övre delen av bilden skymtas ljuset från den mötande tunneln.

Nu inleds en period med tystare arbeten. På stationen ska hissarna bland annat kläs in i en betongform. I tunnlarna och på plattformen ska förberedelser göras för kommande installationsarbeten.

De nya hissarna
På Gullmarsplan kommer resenärer nå den nya plattformen för Blå linje genom snabbhissar. Undrar du hur hissarna kommer fungera? På den här sidan finns utförlig information och tre nya filmer.

Slakthusområdet
Notera att det pågår sprängning ovan jord vid Slakthusområdet som kan höras om du bor eller vistas i närheten. Vi spränger kl 10, 12 och 14.

Ventilationstorn – boplats för småfåglar och humlor
I Koleraparken, ett stenkast från Gullmarsplan, byggs ett ventilationstorn. Formen är färdigbyggd och under våren och sommaren kläs tornet in med en fasad av trä och med boplatser för diverse smådjur.

Läs mer här

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.