Aktuellt från Stigbergsparken

Aktuellt  Stigbergsparken  2024-05-02

Arbetet i parken pågår i en cykel där hisschaktet sprängs fram sektionsvis. Genom raiseborrhålet lastas bergmassor ner med hjälp av en grävmaskin. Massorna fraktas därefter genom arbetstunneln ut via Londonviadukten för vidare hantering. Samtidigt pågår även förstärkning och tätning av berget för att undvika att vatten läcker in i hisschaktet. Sprängningar ovan jord förekommer

Anmäl dig till nyhetsbrevet om station Sofia och tunneldrivningen på östra Södermalm här

Hisschaktet i Stigbergsparken
Hisschaktet i Stigbergsparken Hisschaktet i Stigbergsparken.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.