November: Aktuellt från Stigbergsparken

Aktuellt  Stigbergsparken  2023-11-28

I Stigbergsparken pågår produktionen i hisschaktet för fullt. Under oktober sprängde vi oss ned ytterligare och under november har förstärkning och injektering av berget pågått.
Genom raiseborrhålet schaktar vi ner bergmassor, som lastas ut via arbetstunneln i Londonviadukten.

Sprängningar ovan jord återupptas i Stigbergsparken vecka 48. Sprängningar ovan jord görs i det blivande hisschaktet.

Sprängningar kan förekomma måndag-fredag på fasta tider, kl. 09.30, 11.00, 13.00, 14.45 och 18.45. Notera att samtliga tider inte nödvändigtvis nyttjas varje dag.

Ljudsignaler råder innan och efter varje sprängning. Tänk på att följa anvisningar, flaggvakter och annan information från personalen på plats om du vistas i området.

Anmäl dig till vårt månatliga digitala nyhetsbrev här

Anmäl dig till sms-tjänsten för sprängvarning här

Hisschaktet i Stigbergsparken, november 2023. Foto: Sofia Carlsson, Implenia

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.