Nu pågår efterbesiktningar i Barkarbystaden

Aktuellt  Barkarbystaden  2023-04-11

Tunnlarna under Barkarbystaden har sprängts ut. Därför efterbesiktar vi nu i de fastigheter där vi tidigare gjort förbesiktning innan våra bergarbeten startade. Läs mer om besiktningar här.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.