Stationsbygge påverkar trafiken på Solnavägen

Aktuellt  Hagastaden  2022-03-18

Från och med måndag 28 februari kommer trafiken på Solnavägen ledas om för bil, cykel och gångtrafikanter.

Anledningen till trafikomledningen är bygget av Hagastadens stationsentré vid Karolinska Institutet. En del av Solnavägen kommer att grävas upp och förses med en stödjande konstruktion, en så kallad spont.  Markarbetena på Solnavägen beräknas pågå till och med sommaren 2024.

Arbetena kommer att påverka framkomligheten på Solnavägen och infarten till Karolinska Institutet stängs. Ett körfält på Solnavägen stängs av och busshållsplatsen i södergående riktning flyttas cirka 100 meter norrut. Under arbetet med den nya tunnelbanestationen kommer bilar inte kunna köra in på Karolinska Institutets campus från Solnavägen. Tillfällig infart blir från Tomtebodavägen.  Gående kommer att nå campus via tillfällig entré bakom Nobel Forum eller via trapporna från Solnavägen nedanför Aula Medica.

Arbetena kommer periodvis att orsaka buller.

Trafikomledning på Solnavägen
Trafikomledning på Solnavägen

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.