Ventilationsbyggnad vid Klövervägen

Aktuellt  Dalvägen/Hagalund  2024-03-25

Nya tunnelbanan ska bygga en ventilationsbyggnad vid Klövervägen. Arbetsområdet kommer att ligga i en del av förskolan Lyckoklöverns gård. Vi planerar starta arbetena i början av april och bygget kommer att pågå till och med årsskiftet 2024/2025. Arbetena kommer tidvis att orsaka buller. För att påverkan på förskoleverksamheten ska bli så liten som möjligt kommer de mest störande arbetena göras under sommaren då förskolan är stängd.

Arbetsområde Klövervägen. Bild: Region Stockholm
Ventilationsbyggnad vid Klövervägen. Fotomontage: Region Stockholm/&Rundquist

Ventilation behövs för att leda luft mellan tunnelbanan och markytan. Förutom att det förser tunnelbanan med frisk luft så undviker vi också att det blir dragigt på stationerna under jord.

Här finns svar på de vanligaste frågorna om nya tunnelbanans ventilationsbyggnader.

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.