Här ska smutsiga tunnelbanetåg bli rena

En biltvätt fast för tunnelbanetåg. Det byggs just nu på depån i Högdalen. Här ska tåg från Blå och Grön linje tvättas var tredje dag.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Utbyggd depå i Högdalen  2022-12-08
Ett långt vitt rum med tågspår i golvet. Längre bort syns en tvättmaskin på skenor.
En standardtvätt i kommer att ta cirka 15 minuter. Så här ser den automatiska tvätthallen ut i Norsborgsdepån. Foto: MTR Nordic AB

Ett tunnelbanetåg drar på sig smuts både ovan och under jord och kan köras ungefär 1700 kilometer innan det är dags för tvätt. Innan tåget körs in i den helautomatiska tvätthallen får föraren välja bland ett 20-tal program.

– Det finns till exempel program för de olika tågtyperna C20 och C30, som ju är olika långa. Det spelar roll när man ska tvätta ändarna på varje vagn i tåget, säger Camilla Fastén, som är projektledare för de nya byggnaderna i depån.

Kvinna i gul varseljacka.
Camilla Fastén, projektledare för de nya byggnaderna i depån. Foto: Region Stockholm.

Tre bågar gör jobbet

Ett standardprogram i tvätthallen tar cirka 15 minuter. Tvättmaskinen består av tre bågar, som rör sig utmed tåget och utför de olika tvättmomenten. Programmet avslutas med torkning, och sedan är tåget rent och redo att köras vidare.

– Att hela tåget får plats i tvätthallen är en nyhet. Det gör att det bli enklare att få tåget torrt, när portarna kan vara stängda under hela tvätten, säger Camilla Fastén.

– Det kommer också att gå att köra in tåget från två håll i den nya tvätthallen. Det är bra och flexibelt att man kan välja eftersom tåget kan komma in från olika håll och köra vidare till olika platser i depån. 

Smutsigt vatten återanvänds

Fyra tåg i timmen, eller 50 tåg per dygn, ska kunna hanteras i den nya tvätthallen. Hur mycket vatten som tvättmaskinen hinner rena är en faktor som påverkar. Tvättmaskinen är utrustad med ett reningssystem som genom avdunstning gör att 50 procent av det smutsiga vattnet kan återanvändas till en ny tvätt.

Den nya tvätthallen ska börja användas i slutet av 2023. När allt fungerar som det ska kan den gamla tvätthallen rivas och ge plats åt fler uppställningsplatser.

På Högdalsedepån byggs även en ny saneringshall för klottersanering. Läs mer om den. Ny hall för klottersanering – Nya tunnelbanan

Högdalsdepån byggs ut

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs också för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026.      
  
Läs mer:Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan   

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00