Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan

Nya tunnelbanan är inte bara nya linjer och stationer. Ingenting skulle fungera utan plats att ta hand om tågen. Därför byggs tunnelbanedepån i Högdalen ut – hjärtat i nya tunnelbanans blodomlopp.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Utbyggd depå i Högdalen  2021-02-25

Utbyggnaden av tunnelbanan är i full gång runt om i Stockholmsområdet. I Högdalen i södra Stockholm pågår ett av de viktigaste arbetena för att nya tunnelbanan ska bli verklighet – här byggs Högdalsdepån ut för att kunna ta emot alla de nya tåg som ska trafikera sträckorna. 

– När tunnelbanan är färdigutbyggd kommer det att vara fler tåg som behöver städas, underhållas och parkeras på nätterna. Depåerna är en otroligt viktig del i ekosystemet, och skulle de inte finnas så skulle vi bara ha tomma spår och stationer, för tågen skulle sluta gå. Depåerna är helt enkelt hjärtat som får trafiken att pumpa runt i tunnelbanenätet, säger Henrik Unosson, projektledare Trafik i projekt utbyggd depå i Högdalen.

Henrik Unosson, delprojektledare, utbyggd depå i Högdalen.

Började som tekniker

Ett av Henrik Unossons allra första jobb var som tekniker i just Högdalsdepån under det tidiga 1990-talet. Sedan 2018 arbetar han för Region Stockholm med att bygga ut samma depå.

– Det känns häftigt att vara tillbaka där jag en gång började, men nu med fokus på att förnya och bygga ut.

Depån som ligger i Högdalens industriområde ritades av arkitekterna Erik Vestergren och Cyril Marcus och uppfördes mellan åren 1957 och 1958. Sedan dess har depån byggts ut och byggts på vid flera 
tillfällen, och nu är det alltså dags igen.

Bilden visar två personer som arbetar med tunnelbanetåg i Högdalsdepån.
Underhållsarbete i Högdalsdepån.

– Sedan depån byggdes har den aldrig varit tom på folk. Tunnelbanan tar aldrig paus och behöver ständigt underhåll och städning. 

Henrik Unosson förklarar att precis som en bil behöver tunnelbanetåg service efter ett visst antal kilometer. Vissa kontroller sker oftare medan andra görs med lite längre intervall. Och så finns det kontrollpunkter som man åtgärdar hela tiden när det dyker upp behov. Till exempel tittar man under fordonet på hjul och bromsar, och inne i passagerarutrymmet kontrollerar man ventilation och inredning så att det är en bra miljö för resenärerna.

Karta över utbyggnaden av Högdalsdepån.

Så går utbyggnaden till

Inne på depåområdet ska flera nya byggnader byggas. Bland annat ska det byggas nya uppställningshallar för parkering av tågen, en ny tvätthall och en klottersaneringshall. Det blir en fördubbling av kapaciteten när depån i framtiden kan ta emot totalt omkring 50 tåg, jämfört med dagens 25 tåg.

En ny bergtunnel byggs mellan Högdalsdepån och Hökarängen för att möjliggöra för depån att ta emot tåg från både Grön linjes Farstagren och Hagsätragrenen som i framtiden kommer att vara en del av Blå linje. I anslutning till tunneln kommer även en ny underjordisk uppställningshall att byggas, med plats för elva tåg.

Efter månader av förberedande arbeten påbörjas under slutet av våren bygget av den arbets- och servicetunnel som planeras intill Örbyleden. Arbetstunneln kommer att användas under hela byggtiden för att transportera ut bergmassor och transportera ned maskiner och personal till arbetet med huvudtunneln och den underjordiska uppställningshallen. Senare i höst planeras nya arbeten vid Kvicksundsvägen i Högdalens industriområde att starta, och under hösten 2022 påbörjas utsprängningen av huvudtunneln och förberedande arbeten intill Grön linjes tunnelbanespår i Hökarängen.

Arbetsområdet vid Örbyleden, januari 2021.

Drift och utbyggnad samtidigt

– En utmaning med utbyggnaden är att den befintliga depån hela tiden kommer att vara i full drift samtidigt som vi bygger ut. Det innebär att byggtiden blir lite längre än vad den skulle varit annars. Och eftersom det mesta underhållsarbetet av tunnelbanetågen sker nattetid så kommer de flesta byggarbeten att ske på dagtid, säger Henrik Unosson.

Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen beräknas ta omkring fem år och de som bor, arbetar och rör sig i närheten kommer att märka av arbetet genom till exempel trafikavstängningar, transporter och ljuden från borr- och sprängarbeten. När alla arbeten är avslutade och de nya anläggningar är i drift kommer uppställningshallen och spårtunneln under jord inte att märkas av de som bor eller vistas ovanpå. 

Större kapacitet och nya resvägar

När nya tunnelbanan är färdigbyggd kommer det att vara möjligt med tätare trafik på både Hagsätra- och Farstalinjen, och resenärer i hela Stockholm kommer att kunna ta tunnelbanan till bland annat Nacka, Arenastaden och Barkarby.

– Den utbyggda depån innebär dessutom att hela tunnelbanesystemet blir mer robust och stabilt. Om något exempelvis händer i depån i Rissne så kommer tåg från Högdalsdepån enkelt att kunna komma ut i trafik på Blå linjen, avslutar Henrik Unosson.

Bakgrund

Staten, Region Stockholm, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad beslutade 2013 i den så kallade Stockholmsförhandlingen om nya bostäder och en utbyggnad av Stockholms tunnelbana, där utökad depåkapacitet var en del av beslutet.

Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana utredde 15 möjliga depålokaliseringar och har därefter haft samråd om Högdalen och Skarpnäck som två tänkbara platser. 2016 togs beslutet att bygga ut den befintliga depån i Högdalen. En av fördelarna med att bygga ut Högdalsdepån är att det blir en depå som servar både Blå och Grön linje.

Klicka här för att läsa mer om utbyggd depå i Högdalen

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00