Nu ska berget tätas

Innan sprängarbetet bakom Saltvägen kan starta måste berget tätas för att grundvattennivån inte ska påverkas.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2022-11-16
Jorden tas bort med grävskopa

Den här veckan startade arbetet med att ta bort jord och rötter på arbetsområdet mellan Saltvägen och Lingvägen i Hökarängen. Här ska mynningen till den nya tunneln till Högdalsdepån sprängas fram. Men innan sprängarbetet sätter i gång måste berget tätas. 

– Berget tätas för att undvika att grundvattennivån påverkas när vi spränger. Vi använder en metod som heter injektering. Det betyder att man borrar långa hål i berget som vi sedan fyller med en cementblandning. Blandningen letar sig ut i alla sprickor som finns naturligt och skapar en tät ridå runt platserna där vi ska spränga, berättar Hanna Nordin von Platen, handläggare grundvatten på nya tunnelbanan.

Så här kommer området att se ut när arbetet är klart. Här kommer tågen att kunna åka ned i den nya tunneln till depån. Vy söderut mot Farsta.

Arbetstider och sprängstart

Borrarbeten för injektering och sprängning ovan jord utförs vardagar klockan 7–19. Arbetet kommer att starta under vecka 47 och planeras pågå i olika etapper i ungefär ett års tid. Borrning är ett arbete som kan orsaka visst buller. Över tid kommer arbetet att förflytta sig mellan olika delar av arbetsområdet. Den första sprängningen kommer preliminärt ske under slutet av januari eller början av februari 2023.

Högdalsdepån byggs ut     

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs också för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026.

Läs mer:Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan   

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.